นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeWork Labs

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

WeWork Labs เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมระดับโลกของ The We Company และเป็นบ้านของธุรกิจสตาร์ทอัพระยะแรก เพื่อให้บริการคุณลักษณะนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeWork Labs นี้อธิบายถึงวิธีที่ WeWork Labs ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ WeWork Labs โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะกับ WeWork Labs

สมาชิกองค์กร พันธมิตร และผู้สนับสนุน  หากคุณเป็นสมาชิกองค์กร พันธมิตร หรือผู้สนับสนุน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

พนักงานของสมาชิกองค์กร ของพันธมิตร และของผู้สนับสนุน  หากคุณเป็นพนักงานของสมาชิกองค์กร ของพันธมิตร หรือของผู้สนับสนุน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ มอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ และเชื่อมโยงคุณกับชุมชน

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลปฏิทินอีเมล โดยทำงานร่วมกับปฏิทินอีเมลของบริษัทคุณ เพื่อให้คุณสามารถจองห้องประชุมและรับการแจ้งเตือนการประชุมได้ เรายังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (อาทิ การเสนอห้องประชุมเพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และเพื่อรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

 • ความชอบพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคุณ (อาทิ การปรับความสูงของโต๊ะ การปรับความเย็นของห้อง และการเริ่มเปิดพัดลม) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น กิจกรรมและการเร่งความเร็วที่คุณเข้าร่วม เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

โปรดจำไว้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับพี่เลี้ยง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกแบ่งปันกับพี่เลี้ยงไม่เป็นความลับ

พี่เลี้ยง  หากคุณเป็นพี่เลี้ยง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ มอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ และเชื่อมโยงคุณกับชุมชน

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลปฏิทินอีเมล โดยทำงานร่วมกับปฏิทินอีเมลของบริษัทคุณ เพื่อให้คุณสามารถจองห้องประชุมและรับการแจ้งเตือนการประชุมได้ เรายังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (อาทิ การเสนอห้องประชุมเพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และเพื่อรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

 • ความชอบพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคุณ (อาทิ การปรับความสูงของโต๊ะ การปรับความเย็นของห้อง และการเริ่มเปิดพัดลม)

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิก Labs กับพี่เลี้ยง ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับพี่เลี้ยงไม่เป็นความลับ

ผู้เยี่ยมชม แขกและผู้ใช้ปลายทางประเภทอื่น  หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือแขกที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ไม่ว่าจะโดยคุณหรือโฮสต์ของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เช่น ข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เราได้รับจากคุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณและวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลปฏิทินอีเมล โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเยี่ยมชมหรือบริการที่คุณเข้าถึง เพื่อให้คุณสามารถจองห้องประชุมและรับการแจ้งเตือนการประชุมได้ เรายังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (อาทิ การเสนอห้องประชุมเพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และเพื่อรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

 • ความชอบพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าเยี่ยมหรือบริการที่คุณเข้าถึง เพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคุณ (อาทิ การปรับความสูงของโต๊ะ การปรับความเย็นของห้อง และการเริ่มเปิดพัดลม) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเยี่ยมชมของคุณหรือบริการที่คุณเข้าถึง

บุคคลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกองค์กร พันธมิตร หรือผู้สนับสนุน พนักงานของสมาชิกองค์กร ของพันธมิตร หรือของผู้สนับสนุน พี่เลี้ยง ผู้เยี่ยมชมแขกหรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล