โตเกียว

Viewing 25 WeWork buildings in Tokyo
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

FINDING SHARED OFFICE SPACE IN TOKYO

A world of contrasts, Tokyo is the fast-beating heart of Japan that fully embraces both time-honored tradition and tomorrow’s trends. As the world’s most populous metropolitan area with the highest number of Fortune 500 companies per capita, it only makes sense that WeWork would offer coworking space in this industrious mega-city. Entrepreneurs and enterprises alike thrive in this city’s ever-evolving and eclectic energy. With our flexible agreements and beautiful, turnkey spaces, WeWork’s Tokyo office locations are a winning solution for those looking to establish their business for a prosperous future.

WEWORK’S UNIQUE TOKYO COWORKING SPACE

A city that takes delight in the smallest of details, Tokyo is the perfect setting for WeWork’s thoughtfully designed office spaces. Whether you’re a one-person team, an up-and-coming startup, or an established enterprise, you’ll feel right at home in WeWork’s collaborative workspaces. Each of our unique locations offers private offices, art-filled common areas, all-inclusive amenities, and onsite support staff. Beyond our physical spaces and perks, WeWork also provides access to a global community of members. Book a tour today and take your business to new heights in Tokyo.