เซินเจิ้น

Viewing 9 WeWork buildings in Shenzhen
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Office Space in Shenzhen

A beacon of international business in China—boasting pockets of tech innovation and a selection of leading universities—Shenzhen is a popular landing spot for teams of all sizes. Here, WeWork’s offices cater to the success of entrepreneurs and established companies alike, with flexible solutions that make settling in easy. Whether you’re looking for a location close to the stock exchange or in one of the area’s high-tech parks, WeWork’s Shenzhen offices have the space and support you need to thrive. Schedule a visit to find out more.

WeWork’s Shenzhen Shared Offices

With strong connections to Hong Kong and Shanghai, Shenzhen is a gateway to China and a strategic location for a wide variety of industries. Easy access to universities and start-up hubs makes finding and keeping new talent a snap—and WeWork’s shared offices help seal the deal. Around-the-clock access to beautiful workspaces and all-inclusive amenities help drive productivity and enrich collaboration. Plus, our built-in community of professionals puts your team in good company—attend monthly networking events to meet new colleagues, or host your own seminar to grow your reach locally. If you’re ready to make your mark Shenzhen and beyond, join WeWork today.