ฟุกุโอกะ

Viewing 2 WeWork buildings in Fukuoka
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Coworking Spaces in Fukuoka

WeWork’s Fukuoka coworking spaces are designed to reflect the innovative and entrepreneurial spirit of the city. With buildings in some of Fukuoka’s most sought-after areas, WeWork provides a thriving home for your business. Whether your company has one employee or thousands, our spaces are ideal for meeting with clients, keeping your employees refreshed, and making valuable connections in your field. If you’re looking for a working environment that will transform your company’s culture, you’ll find it at WeWork. Schedule your visit today.

Our Fukuoka Serviced Offices

Fukuoka is a bustling paradise for businesses of all sizes. With a hefty freelance population and a huge startup culture, the city is bursting with innovation and opportunity. Multinational companies also take advantage of its prime location as a centerpoint between Tokyo, Seoul and Shanghai, and coordinate their operations in this harborside locale. As a gateway to different countries, Fukuoka has a rich and diverse cultural scene. Food stalls selling the local ramen dish line the waterfront, perfect for an after-work team outing, while intimate fine dining options are hidden throughout the metropolis. If you want to grow your business in a setting as vibrant as the surrounding city, our Fukuoka shared workspaces deliver.