โคโลเนียฮัวเรซ

Viewing 2 WeWork buildings in Colonia Juarez
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

What Stunning Office Space in Colonia Juarez Can Do For Business

The spirit of entrepreneurs can be felt in this workspace for rent in Colonia Juarez, a neighbourhood snuggled between the influential business district stretching along Reforma and the bohemian areas of Condesa and La Roma. It’s well-located for commuters, close to gyms, luxury hotels, restaurants and bars. Whether you like to top off your day at work with a workout, a language class or a drink with friends, being in the middle of a community filled with options to wind down puts that work-life balance we all desire within reach. Living and working in this area has a contagious energy, which is why WeWork chose this spot in the rapidly growing Mexico City to create beautiful office spaces for like-minded business people.

Shared Office Spaces in Up and Coming Areas of Mexico City

Find shares office space in Colonia Juarez and be part of something even greater than your office circle. Uniting a group that influences the market means the members of our community truly create opportunities for business. Most importantly, you don’t need to worry about anything other than working toward your goals at WeWork, where the workspace membership includes everything from micro toasted coffee and fruit water to a community team ready to help you organize events, team-building and even setting you up to use the scanners. Having access to daily events and a variety of people with different areas of expertise makes networking easy. The global community reaches Colonia Juarez in the capital of Mexico, meaning you can easily contact specialists in your industry, as much as people that can support your business with tools and experience. Maybe you’ll get in touch with a graphic designer to help you create that visual marketing campaign you’ve always wanted to launch or a financial analyst to help you balance your books. This is why WeWork is so much more than serviced offices.