เบงกาลูรู

Viewing 13 WeWork buildings in Bengaluru
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Bangalore Coworking Office Spaces

WeWork’s shared office spaces in Bengaluru are a valuable new destination for its world-renowned entrepreneurial community. This vibrant, energetic city is a cultural and economic hub for all of India. The fact that it’s among the most populous cities in the world, and the third-most popular hub for high-net-worth individuals means you’re bound to make a connection that can change your horizons. Find plenty of inspiration for your company’s future at WeWork. Bengaluru is India’s IT and tech capital (known as the Silicon Valley of India), a place where industry leaders like Google, Microsoft, IBM and Dell flock to tap into the wealth of talent in one of the fastest-growing economies in the world. More importantly, it’s where seasoned tech gurus and young cyber upstarts alike come together to build the ideas that disrupt the status quo. WeWork is their workspace.