พบกับลูกค้าของเรา

บริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างก็พบกับความสำเร็จที่ WeWork
บริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างก็พบกับความสำเร็จที่ WeWork

คำนิยมจากลูกค้า

Slack ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้คนทำงานเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยการทลายกำแพงดิจิทัล และ WeWork ก็ทำสิ่งเดียวกันในแบบที่จับต้องได้มากขึ้น
Julia Maresca
ข้อดีของ WeWork ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราคาดการณ์รายจ่ายได้ในระยะยาว แต่ยังลดการลงทุนซื้อสินทรัพย์ล่วงหน้าอีกด้วย
Francis Moran
เราประสบความสำเร็จในการทำโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ GE ในขณะเดียวกันก็ปรับวัฒนธรรมไปสู่การทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นได้สำเร็จด้วย
Francis Van Parys
พื้นที่สำหรับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกต่างใช้ WeWork เพื่อสร้างแนวคิดที่แตกต่างเกี่ยวกับสถานที่ทำงานร่วมกัน