กรณีศึกษา

บริษัททุกขนาดทั่วโลกพบพื้นที่ที่จะประสบความสำเร็จได้ที่ WeWork สำรวจเรื่องราวของพวกเขาได้ที่นี่
พื้นที่สำหรับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกต่างใช้ WeWork เพื่อสร้างแนวคิดที่แตกต่างเกี่ยวกับสถานที่ทำงานร่วมกัน