Polityka prywatności WeWork Labs

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

WeWork Labs to globalna platforma innowacji The We Company i dom dla początkujących startupów. Aby zapewnić te funkcje, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności WeWork Labs opisuje, w jaki sposób WeWork Labs wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące WeWork Labs. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez WeWork Labs.

Członkowie korporacyjni, partnerzy i sponsorzy.  W przypadku członków korporacyjnych, partnerów lub sponsorów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

 • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

 • Inne dane osobowe w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Pracownicy członków korporacyjnych, partnerów i sponsorów.  W przypadku pracowników członków korporacyjnych, partnerów lub sponsorów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki i połączenia Państwa ze społecznością;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

 • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

 • Dane z kalendarza poczty elektronicznej, łącząc się z kalendarzami Państwa firmowych kont e-mailowych, w celu umożliwienia Państwu rezerwacji sal konferencyjnych oraz otrzymywania powiadomień o spotkaniach. Analizujemy także dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych produktów i usług (np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane) oraz zagwarantowania, że dostarczamy możliwie jak najlepsze usługi;

 • Preferencje biurowe w celu dostosowania do Państwa środowiska pracy (np. poprzez dopasowanie wysokości biurka, chłodzenie pomieszczenia, włączenie wentylatora itp.); oraz

 • Inne dane osobowe, np. dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach i akceleratorach, w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie reguluje Państwa relacji z mentorami. Dane osobowe, które zdecydują się Państwo udostępnić mentorom, nie są poufne.

Mentorzy.  W przypadku mentorów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki i połączenia Państwa ze społecznością;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

 • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

 • Dane z kalendarza poczty elektronicznej, łącząc się z kalendarzami Państwa firmowych kont e-mailowych, w celu umożliwienia Państwu rezerwacji sal konferencyjnych oraz otrzymywania powiadomień o spotkaniach. Analizujemy także dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych produktów i usług (np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane) oraz zagwarantowania, że dostarczamy możliwie jak najlepsze usługi;

 • Preferencje biurowe w celu dostosowania do Państwa środowiska pracy (np. poprzez dopasowanie wysokości biurka, chłodzenie pomieszczenia, włączenie wentylatora itp.);

 • Inne dane osobowe w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje relacji członków Labs z mentorami; Dane osobowe udostępniane mentorom nie są poufne.

Osoby odwiedzające, goście i inni użytkownicy końcowi.  W przypadku osób odwiedzających lub gości, którzy odwiedzają obiekt w związku z usługami, dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, niezależnie od tego, czy podane przez Państwa, czy Państwa gospodarza, w celu Państwa identyfikacji i dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki;

 • Dane kontaktowe i zawodowe, takie jak informacje przesyłane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, które od Państwa otrzymujemy;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i celu wizyty oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

 • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

 • Dane z kalendarza poczty elektronicznej, w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp, w celu umożliwienia Państwu rezerwacji sal konferencyjnych oraz otrzymywania powiadomień o spotkaniach. Analizujemy także dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych produktów i usług (np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane) oraz zagwarantowania, że dostarczamy możliwie jak najlepsze usługi;

 • Preferencje biurowe, w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp, w celu dostosowania do Państwa środowiska pracy (np. poprzez dopasowanie wysokości biurka, chłodzenie pomieszczenia, włączenie wentylatora itp.); oraz

 • Inne dane osobowe w celu dostarczania usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług. Te dane osobowe mogą się różnić w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp.

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo członkiem korporacyjnym, partnerem lub sponsorem, pracownikiem członka korporacyjnego, partnera lub sponsora, mentorem, osobą odwiedzającą, gościem, czy też innym użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.