Designing for Diversity: The Power of Space to Foster an Inclusive Culture

By Jen Nguyen, Head of Real Estate, Pinterest

Jen Nguyen, fastighetschef, Pinterest
Fotograferat av Kevin Scott (c)

Fastigheter är enligt mig en förlängning av ett företags kultur och värderingar.

De utrymmen vi utformar, bygger och driver är där våra anställda hittar mening och syfte. Miljön vi skapar låter personalen blomstra och trivas så att även vårt företag kan växa. Det fysiska utrymme avslöjar vilket slags företag det är och vad vi värdesätter.

På Pinterest är community kärnan i vår verksamhet. Vår visuella upptäktsmotor är dit du kommer för att upptäcka och göra det du älskar, utforska och hitta nya idéer. Våra medlemmar drivs av kreativitet, nyfikenhet och av att kunna uttrycka sig själva. Vi har gjort Pinterest till ett tryggt utrymme där man kan vara sig själv utan rädsla för kritik eller sociala påtryckningar.

Eftersom Pinterest är en community-driven plattform måste Pinterest som företag också vara det. Hur kan vi annars betjäna en mångfaldig marknad med människor från hela världen om vi inte är lika mångfaldiga själva? Därför har vi länge satsat på att gynna en inkluderande kultur för våra 1 800 anställda på 20 platser i världen.

"Pinterests estetik är inbjudande och inspirerande, varm och välkomnande. Vi har utformat alla våra kontor till att återspegla dessa känslor. När du kliver in på ett av våra kontor fylls du av energi."

Jen Nguyen, Head of Read Estate at Pinterest

Du kanske undrar vad det betyder. Det verkar som om varje affärsledare talar om mångfald. Men det ligger mer bakom uttrycket än att bara uppfylla anställningsmål. Att satsa på mångfald innebär att skapa en arbetsplats där alla känner sig bekväma, oberoende av ras, etnicitet, kön eller sexuell identitet. För oss som jobbar inom fastighetsbranschen innebär det att skapa ditt arbetsutrymme med medkänsla för dina anställda.

The Pinterest aesthetic is inviting and inspiring, warm and welcoming. We’ve designed each of our offices to convey those feelings. When you step into any of our locations, you’re energized.

Utöver det har vi skapat utrymmen för personer från alla bakgrunder och arbetsstilar. Många kontor har könsneutrala toaletter, plus duschar. Vi beaktar våra anställdas behov under dagen, vare sig det är tysta områden för att ladda energi, lounge-områden för möten, eller telefonbås för privata samtal.

Vi behövde lära oss medan vi växte. När vi rekryterade en person i rullstol behövde vi tänka om vad gäller vårt utrymme. Vi såg det som en möjlighet – trots att vi behövde skaffa fram mer pengar för att utrusta ett utrymme vi redan byggt. Pinterests huvudkontor i San Francisco är ett urbant campus utspritt på sex byggnader. Vi körde runt en rullstol för att se om vi kunde navigera området. Det kunde vi inte. Den erfarenheten hjälpte informera oss om hur vi anpassade platsen, inte bara för kandidaten, utan också för framtida kandidater.

Vi upptäckte också att det är nödvändigt att utbilda personalen. Även om vi erbjöd könsneutrala toaletter hade vi fortfarande anställda som kände att de gjorde sina kollegor obekväma genom att använda dem. När vi gjorde våra hissar handikappsanpassade behövde vi göra så att dörrarna höll sig öppna längre – vilket ledde till klagomål från anställda om långsamma hissar. Utbildning var avgörande.

Sådana åtgärder, plus en öppen dialog om mångfald och inkludering kan göra stor skillnad för personalens välmående, hälsa, nöjdhet och produktivitet. Det kan göra mycket för att locka och behålla en mångfaldig arbetskraft.

Som fastighetsledare har vi direkt inverkan på våra verksamheters mångfald. Fråga dig själv: Har du olika arbetsutrymmen som tillmötesgår alla anställdas mänskliga behov och arbetsstilar? Finns det samlingsutrymmen där de anställda kan samlas och äta måltider? Har alla en toalett som de känner sig bekväm med? Har de tillräckligt med tillgång till ? Kan alla anställda förflytta sig fritt i arbetsutrymmet?

Genom att utforma för mångfald med medkänsla har du möjlighet att på ett meningsfullt sätt förbättra företagets resultat och de anställdas liv.

Se hur Pinterest samarbetade med WeWork för att öppna kontoret i Seattle.