Så samarbetar Royal Bank of Canada med WeWork för att växa på viktiga marknader

1 328 kvm i sju städer i världen

När RBC sökte fastighetspartner som kunde tillhandahålla innovativa lösningar runt om i världen insåg de att det även var en stor affärsmöjlighet att bli en del av WeWork-gemenskapen.

Utmaningen

Ökande skala på nyckelmarknader samtidigt som meningsfulla klientrelationer bibehålls

Royal Bank of Canada (RBC) drivs av ett mål: att hjälpa kunder trivas och samhällen blomstra.

RBC är stolta över att vara en framåtsträvande organisation som experimenterar med olika affärsmodeller, arbetssätt, ny teknik och strategiska partnerskap. För att hålla jämna steg med den snabba förändringen, och att fortsätta ge spännande nya möjligheter till kunder över deras verksamhetsområden, stod det klart att de snabbt behövde skala upp snabba projektlag samtidigt som ett starkt fokus och engagemang till klienter bibehålls.

RBC gav sig ut på en resa för att hitta en fastighetslösning för flera marknader som skulle stärka deras roll som en betrodd, innovativ och flexibel företagspartner för kunderna. De ville också att deras team skulle få arbeta i dynamiska utrymmen som främjade kreativitet, innovation och samarbete.

Lösningen

En unik möjlighet att nå framgång för kunder

Med detta mål i åtanke började RBC överväga WeWork, inte bara som en lösning för fastigheter, utan även som en strategisk partner. WeWork har en gemenskap med mer än 250 000 medlemmar från entreprenörer till globala företag — som alla gynnas av RBC:s bredd av expertis för det finansiella och företag.

Niranjan Vivekanandan, vice VD för strategi och kommersiella banktjänster på RBC, såg detta som en klar möjlighet: RBC kunde utnyttja WeWorks platser för att deras rådgivare skulle komma närmare kunderna, kunna arbeta sida vid sida och vara lättillgängliga. Det skulle göra det möjligt för dem att erbjuda företag mervärden utöver de traditionella finansiella tjänsterna.

"WeWork är ett extraordinärt ekosystem med företag som skapar unika och mycket samarbetsvänliga miljöer," säger Vivekanandan. ”Det är vettigt för oss att samarbeta med WeWork och vara en aktiv medlem i en gemenskap som omdefinierar framgång”.

I september 2017 lanserade RBC rådgivningsnav i Toronto och Montreal på WeWork-platser där de erbjuder sakkunnig och personlig finans- och företagsservice till WeWork-medlemmar.

”Oavsett om de behöver hjälp med att ansöka om lån, optimera kapitalstrukturen eller öka personalstyrkan, kan RBC-teamen på plats ge expertråd när det behövs”, förklarar Vivekanandan.

WeWork är ett extraordinärt ekosystem med företag som skapar unika och mycket samarbetsvänliga miljöer.

Niranjan Vivekanandan, vice VD för strategi och kommersiella banktjänster, RBC

Viktiga höjdpunkter:

  • 700 skrivbord i sju städer i Kanada, USA och Europa
  • Möjlighet att snabbt storleksanpassa teamen på viktiga marknader
  • Innovativ kontorsdesign som främjar kreativitet och innovation
  • Integrerat partnerskap som stärker banden mellan RBC och WeWork
  • Fördjupade kundinsikter tack vare direkt och personligt samarbete med WeWork-medlemmar

Resultaten

Fördjupat samarbete

RBC insåg snabbt att WeWork delade deras strävan efter att finna innovativa lösningar på kundernas unika affärsproblem. ”Från vår egen erfarenhet förstår vi att utrymme kan främja innovation, kreativitet och störande tänkande”, säger Vivekanandan. "Kunder svälter efter tid och WeWork hjälper till att eliminera friktion när det gäller att hitta kontorsutrymmen och förhandla med hyresvärdar. Med platser i stora finansiella knutpunkter runt om i världen kan WeWork hjälpa RBC:s företagskunder enkelt skala lag in på ytterligare marknader ”.

WeWorks partnerskap bygger på RBC:s Beyond Banking-tjänster: att tillhandahålla verktyg och lösningar bortom traditionella finansiella tjänster. Tillsammans erbjuder RBC och WeWork unika sätt att leverera enastående kundupplevelser med flexibla fastighetslösningar för att stödja kundernas verksamhetstillväxt.

Drivs av innovation och kundupplevelser

Efter de första framgångarna med samlokalisering av flexibla team på WeWork 2017 har RBC:s närvaro på WeWork vuxit kraftigt. RBC och City National Bank, ett RBC-företag, har nu mer än 700 skrivbord inom sju större städer i Kanada, USA och Europa, med planer på att fortsätta expandera globalt.

Partnerskapet med deras kunder har varit ovärderligt för RBC-teamet. "Det gör det möjligt för oss att förstå våra kunders affärsmässiga och finansiella behov på en djupare nivå," säger Vivekanandan.

Genom att erbjuda WeWork-medlemmar affärsrådgivning får RBC:s medarbetare en större förståelse för kundernas smärtpunkter, vilket också är något som gör att de kan utveckla lösningar som fungerar. "Våra team berättar att de kan skapa och bygga ut skräddarsydda lösningar tillsammans med våra kunder, jämfört med att bara ge en standardlösning till ett företags unika problem”.

Det som började som en lösning på RBC:s behov att anpassa sig storleksmässigt efter nyckelmarknader och f¨å tätare relationer med kunderna, har blivit ett strategiskt och långsiktigt partnerskap som gynnar båda parter.

Genom detta partnerskap med WeWork tillför RBC mer värde till sina kunder och åstadkommer exakt vad de föresatt sig för att göra: hjälpa sina kunder att trivas och samhällen blomstra.

Vårt partnerskap med WeWork gör det möjligt för oss att förstå våra kunders affärsmässiga och finansiella behov på en djupare nivå.

Niranjan Vivekanandan, vice VD för strategi och kommersiella banktjänster, RBC

Läs mer

WeWork är en leverantör av globala arbetsytor som designar, bygger och driver engagerande utrymmen för företag av alla storlekar. Utforska våra historier och partnerskap här.