Akcelerator innowacji morskich

Dołącz do naszego światowej klasy programu Maritime Blue Innovation Accelerator. Naszym celem jest udzielanie pomocy przedsiębiorstwom morskim w zakresie innowacji i rozwoju przez wspieranie ich w pozyskiwaniu kapitału i kluczowych interesariuszy. Złóż aplikację do 18 listopada, aby dołączyć do programu w obiekcie WeWork 1411 4th Ave w Seattle!
Zgłoś się do programu Maritime Innovation Accelerator

Akcelerator

Maritime Blue Innovation Accelerator to pierwszy akcelerator dotyczący przedsiębiorstw z sektora morskiego w stanie Waszyngton pośród naprawdę nielicznych podobnych programów prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Został założony wspólnie przez Washington Maritime Blue, Port Seattle oraz WeWork Labs. Wybrane start-upy przeniosą się do WeWork Labs w Seattle, gdzie uzyskają wsparcie, dzięki któremu region Puget Sound ma szansę stać się czołowym ośrodkiem zrównoważonego przemysłu morskiego i oceanicznego.

Etap selekcji

10 obiecujących start-upów zostanie wyłonionych do pierwszej kohorty, która formalnie rozpocznie się w styczniu 2020 roku. WeWork Labs przyjmuje zgłoszenia od wszystkich start-upów i twórców nowych przedsięwzięć, którzy z pasją poszukują innowacyjnych rozwiązań przynoszących korzyści gospodarce morskiej i oceanicznej. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane i wybrane przez komitet Washington Maritime Blue Innovation Advisory Committee.

O programie

Start-upy będą korzystać z intensywnego programu zapewnianego przez WeWork Labs przez 4 miesiące. Oprócz siedzib w obiekcie WeWork 1411 4th Ave start-upy otrzymają dostęp do globalnej sieci mentorów i doradców WeWork Labs wraz z liderami sektora morskiego i oceanicznego stanu Waszyngton. Będzie to wspaniała okazja umożliwiająca lokalnym firmom rozwój i zabezpieczenie finansowania w segmencie rynku, w którym często brakuje kapitału.

Dzień otwarty

Akcelerator zakończy się w kwietniu 2020 r. w oficjalnym dniu otwartym, podczas którego start-upy przedstawią swoje pomysły wyselekcjonowanej grupie inwestorów, mentorów, partnerów korporacyjnych i urzędników państwowych.
 • Dowiedz się więcej o programie

  Kierownik Portu Seattle, naczelnik ds. sektora morskiego wyznaczony przez gubernatora oraz dyrektor WeWork Labs w rejonie północnego zachodu i Kalifornii omawiają znaczenie programu.
  Obejrzyj film
 • Dlaczego zwróciliśmy się w stronę innowacji morskich?

  Innowacje w sektorze morskim stanu Waszyngton mają kluczowe znaczenie dla dobrze prosperującej gospodarki oraz w walce o ochronę naszej planety, cennych zasobów naturalnych i życia w oceanie. Znalezienie sposobu na wzrost gospodarczy przy jednoczesnym przywracaniu coraz większej żywotności naszym oceanom i szlakom wodnym to trudne zadanie, ale stan Waszyngton musi się go podjąć, jeśli przemysł ma się rozwijać dla nowych pokoleń pracowników żeglugi morskiej.
  Dowiedz się więcej o Porcie Seattle
 • Dlaczego zwróciliśmy się w stronę innowacji morskich?

  Przemysł morski należy do najstarszych w stanie Waszyngton, a jego wartość ekonomiczna sięga 30 miliardów dolarów i 146 000 miejsc pracy --- jest to nadal jeden z najważniejszych pod względem ekonomicznym sektorów przemysłu i największa grupa pracodawców w tym stanie.
  Zgłoś się, by kształtować przyszłość
 • Dlaczego zwróciliśmy się w stronę innowacji morskich?

  Kilka dni po tym, jak gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee świętował rozpoczęcie prac nad pierwszym stanowym promem hybrydowo-elektrycznym, w badaniu opublikowanym przez Washington Maritime Blue przedstawiono rozwiązania technologiczne dla transportu wodnego, żeglugi, nauki i innych systemów oceanicznych jako sektor o najwyższym potencjale wzrostu w „niebieskiej gospodarce". Ten termin odnosi się do zrównoważonego wykorzystania zasobów oceanicznych dla wzrostu gospodarczego, lepszych miejsc pracy i dobrostanu ekosystemu oceanicznego.
  Dowiedz się więcej o Maritime Blue
 • Dlaczego zwróciliśmy się w stronę innowacji morskich?

  Pomimo możliwości rozwoju w badaniu Maritime Blue wskazano liczne trudności związane z dostępem do kapitału: obecnie niewielu inwestorów koncentruje się na sektorze morskim, pozyskanie finansowania na etapie weryfikacji koncepcji/testowania jest szczególnie trudne dla przedsiębiorstw z sektora technologii morskich, istnieje niewiele opcji dla „kapitału bezkosztowego", takich jak dotacje na badania i rozwój lub konkursy z nagrodami skierowane do sektora morskiego, które pozwoliłyby przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność udowodnić słuszność koncepcji i przyciągnąć dodatkowych inwestorów.
  Bez dostępu do kapitału przemysł nie może się rozwijać i wprowadzać innowacji, a rozwój i innowacje mają decydujące znaczenie dla gospodarki morskiej, aby sprostać nowoczesnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu i starzenie się siły roboczej.
  Zgłoś się, by kształtować przyszłość
WeWork Labs logo
WeWork HQ, 115 W 18th St.
New York, NY 10011
Copyright © 2020 WeWork Companies Inc. All rights reserved