Vluchtelingen welkom

Het Vluchtelingeninitiatief van WeWork brengt bedrijven en vluchtelingen bij elkaar in een collectieve inspanning om mensen meer mogelijkheden te bieden voor een betere toekomst voor iedereen.

 

Samen beter

Wij geloven dat door samenwerking iedereen de kans krijgt om zijn levenswerk te creëren en iedere gemeenschap een positieve invloed kan hebben.

Werk samen met ons aan een veerkrachtigere beroepsbevolking en gastvrijere gemeenschappen.

Doe ook mee

Als je je wilt inzetten om vluchtelingen aan te nemen of vluchtelingengemeenschappen te ondersteunen, brengen wij je in contact met ons netwerk van partners die je bij elke stap kunnen adviseren. Uw bedrijf kan op allerlei zinnige manieren actie ondernemen om vluchtelingen te steunen, bijvoorbeeld door een toezegging tot indienstneming, mentorschap, een taalcursus of vaardigheidstraining en nog veel meer.
 
Meer informatie→

Samen maken we een verschil

Wij zetten ons in om de economische kansen voor vluchtelingen over de hele wereld te vergroten, door middel van werk, vaardigheidstrainingen en ondernemerschap. We vragen ons netwerk van lidbedrijven en de bredere bedrijfswereld om ons te helpen vluchtelingen werk te bieden of op een andere manier extra kansen voor vluchtelingen te creëren door ze steun, vaardigheden en toegang tot hun netwerk van relaties te bieden.

Over het initiatief

We hebben te maken met een internationale crisis. Als gevolg van conflicten en natuurrampen zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit tevoren. Bij WeWork vinden we dat we nu in actie moeten komen. Het Vluchtelingeninitiatief van WeWork brengt een wereldwijd netwerk van bedrijven en bedrijfsleiders samen om een beweging te starten met de kracht van de gemeenschap.

  • Succes stimuleren
  • Vanaf begin 2017 zijn we gaan samenwerken met de International Rescue Committee in New York om een pilotprogramma op te zetten om vluchtelingen in New York City aan werk te helpen.
  • Meer kansen
  • Maar we willen meer doen. Daarom beloven we om de komende vijf jaar nog 1.500 vluchtelingen aan werk te helpen. We beginnen in de VS en het VK in samenwerking met de IRC, het Tent Partnership for Refugees, Breaking Barriers en ons netwerk van partners.
  • De gemeenschap in actie
  • We nodigen onze meer dan 50.000 lidbedrijven en de bredere bedrijfswereld uit om samen met ons vluchtelingen werk te bieden, hun vaardigheden of netwerk in te zetten of op een andere manier te helpen. Samen werken we aan het behartigen van toezeggingen en acties door bedrijven.
  • Opwaartse mobiliteit
  • Wij helpen vluchtelingen die bij ons werken om verder te groeien door hen toegang te bieden tot aangepaste trainingen, taalvaardigheidstrainingen en mentorschappen via onze partners, leden en medewerkers.
  • Van globaal naar lokaal betrokken
  • Via community-evenementen, banenbeurzen en vrijwilligerswerk bieden we leden en medewerkers de kans om ook een rol te spelen bij de ondersteuning van vluchtelingen.

65 miljoen

Wereldwijd aantal mensen dat gevlucht is als gevolg van conflicten in 2016.

84%

Percentage vluchtelingen dat in 2016 herplaatst is door de IRC en binnen zes maanden economisch zelfstandig was.

$63 miljard

Financiële waarde die vluchtelingen de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan de economie.

Over WeWork

WeWork is een beweging naar een nieuwe manier van werken. Wij brengen mensen uit alle lagen van de bevolking bij elkaar om doelbewust, zinvol werk na te streven. We willen een wereld maken waarin mensen werken om te leven en niet leven om te werken. We geloven dat iedere persoon en iedere gemeenschap door samen te werken een krachtige, positieve invloed kan hebben op de wereld.

De kleine lettertjes

Onderworpen aan de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van onze website
Afbeelding door Emanuel Hahn.