Flyktninger er velkomne

WeWork Refugee Initiative bringer sammen selskaper og flyktninger i en kollektiv innsats for å utvide mulighetene og bygge en lysere fremtid for alle.

 

Bedre sammen

Vi mener at ved å jobbe sammen får hver person muligheten til å realisere karrierepotensialet sitt, og at hvert fellesskap kan ha en positiv innvirkning på verden.

Bli med oss i å lage en mer robust arbeidsstyrke og mer inkluderende fellesskap.

Involver deg

Hvis du er interessert i å ansette flyktninger eller støtte et flyktningesamfunn, kan vi sette deg i kontakt med partnernettverket vårt som kan veilede deg under hele prosessen. Det finnes en rekke meningsfulle tiltak bedriften din kan gjennomføre for å støtte flyktninger – det være seg å tilby ansettelse, mentorskap, språk- eller ferdighetstrening med mer.
 
Les mer →

Utgjør en forskjell sammen

Vi engasjerer oss i støtte økonomiske muligheter for flyktninger over hele verden gjennom ansettelse, ferdighetstrening og entreprenørskap. Vi har spurt nettverket vårt av medlemsselskaper samt bedriftsfelleskapet for øvrig om å bli med oss og ansette eller tilby støtte, ferdigheter eller nettverk for å utvide mulighetene for flyktninger.

Om initiativet

Vi står overfor en internasjonal krise. Konflikter og naturkatastrofer fortrenger flere mennesker enn noen gang i menneskehetens historie. Vi i WeWork tror at dette er et problem som krever handling. WeWork Refugee Initiativ bringer sammen et verdensomspennende nettverk med selskaper og forretningsledere for å utnytte mulighetene som fellesskap bringer, og bygge en bevegelse.

  • Inspirasjon til suksess
  • I begynnelsen av 2017 inngikk vi samarbeid med International Rescue Committees New York-kontor om å lage et pilotprogram for ansetting av flyktninger i New York City.
  • Utvidelse av mulighetene
  • Vi utvider satsingen vår til å omfatte ansetting av 1500 flyktninger over de neste fem årene – først i USA og Storbritannia, i samarbeid med IRC, Tent Partnership for Refugees, Breaking Barriers og partnernettverket vårt.
  • Fellesskapshandling
  • Vi inviterer våre selskap med 50 000+ medlemmer og det øvrige forretningsfellesskapet til å bli med oss og ansette flyktninger eller tilby støtte, ferdigheter eller nettverk på andre måter – mot et kollektivt mål om å fremskynde forretningssatsinger og handling.
  • Oppadgående mobilitet
  • Vi støtter arbeidende flyktninger som vil vokse med oss, ved å gi dem tilgang til tilpasset opplæring, språkferdigheter og mentorer via våre partnere, medlemmer og ansatte.
  • Engasjement – globalt til lokalt
  • Gjennom fellesskapsarrangementer, jobbmesser og muligheter som frivillig gir vi muligheter til medlemmer og ansatte for å interagere med og bistå flyktninger.

65 millioner

Antallet mennesker fordrevet av konflikt i hele verden per 2016.

84 %

Prosentandel flyktninger omplassert av IRC i 2016 som ble økonomisk selvstendig innen seks måneder.

USD 63 milliarder

Positive økonomiske gevinster som flyktninger har bidratt til økonomien over det siste tiåret.

Om WeWork

WeWork er en bevegelse som jobber mot en ny måte å jobbe på – vi bringer sammen mennesker fra alle samfunnslag for å bidra med nyansert, målrettet arbeid. Målsetningen vår er å gjøre verden til et sted der folk fokuserer på at å leve er mer enn et levebrød Vi mener at alle mennesker og fellesskap kan være med på å skape en bedre verden gjennom effektivt samarbeid.

Detaljene

Underlagt vilkårene and personvernmerknaden for nettstedet vårt.
Bilde av: Emanuel Hahn.