Akselerer den maritime innovasjonen

Bli med i vårt gode innovasjonsakseleratorprogram: Maritime Blue. Målet vårt er å hjelpe maritime selskaper med innovasjon og vekst ved å forbinde dem med kapital og nøkkelaksjonærer. Søk før 18. november for å bli med hos WeWork på 1411 4th Ave, Seattle!
Søk for å bli med i Maritime-innovasjonsakseleratoren

Akseleratorprogrammet

Innovasjonsakseleratoren Maritime Blue er den første maritime akseleratoren i delstaten Washington, og bare en av få i hele USA. Den ble etablert av Washington Maritime Blue, Port of Seattle og WeWork Labs. Utvalgte nye bedrifter gis innkvartering og blir støttet av WeWork Labs i Seattle, sånn at Puget Sound-regionen kan bli en ledende base for bærekraftige maritime industrier.

Utvalg

10 lovende nye bedrifter blir valgt ut til den første samlingen som starter i januar 2020. WeWork Labs godtar søknader fra alle nye bedrifter som er opptatt av å finne nyskapende løsninger som de maritime økonomiene kan dra nytte av. Søknader vurderes og velges ut av Washington Maritime Blues rådgivningskomite for innovasjon.

Programmet

Nye bedrifter drar fordel av det intense programmet WeWork Labs tilbyr i løpet av fire måneder. I tillegg til innkvartering på WeWork 1411 4th Ave, får de nye bedriftene tilgang til WeWork Labs globale nettverk av mentorer og rådgivere, samt ledende skikkelser fra Washingtons maritime sektor. Dette er en veldig god mulighet for lokale selskaper å vokse og sikre økonomisk støtte i en sektor som ofte mangler penger.

Demodag

Akseleratoren avsluttes i april 2020 med en demodag hvor de nye bedriftene presenterer idene sine til et utvalgt publikum av investorer, mentorer, bedriftspartnere og personer fra embetsverket.
 • Få mer info om programmet

  Kommissæren for Port of Seattle, samt lederne for guvernørens maritime sektor og WeWork Labs region for nordvestre USA og California, diskuterer viktigheten av programmet.
  Se video
 • Hvorfor Maritime Innovation?

  Innovasjon i Washingtons maritime sektor er viktig for at økonomien skal vokse og for å beskytte miljøet både på land og til havs. Det er utfordrende å beskytte miljøet og tjene penger samtidig, men dette er noe Washington må greie, hvis den maritime sektoren skal fortsette å spille en viktig rolle i delstatens økonomi.
  Finn ut mer om Port of Seattle
 • Hvorfor Maritime Innovation?

  Maritime bransjer er blant de eldste i Washington, og den økonomiske verdien for delstaten er ca. 300 milliarder norske kroner. Sektoren sysselsetter 146 000 personer, og maritime virksomheter er fortsatt blant delstatens viktigste arbeidsgivere og økonomiske bidragsytere.
  Søk, sånn at du kan utgjøre en forskjell
 • Hvorfor Maritime Innovation?

  Dagen etter at Washingtons guvernør, Jay Inslee, feiret starten av arbeidet på delstatens første hybrid-elektriske ferge viste en forskningsrapport fra Washington Maritime Blue at teknologiske løsninger for vanntransport, godsfrakt, vitenskap og andre havsystemer er den største vekstsektoren i den <<Blå økonomien>> -- et begrep som viser til bærekraftig bruk av havressurser for økonomisk vekst, forbedrede jobber og havets økosystem.
  Finn ut mer om Maritime Blue
 • Hvorfor Maritime Innovation?

  Til tross for vekstmuligheten identifiserte en forskningsrapport fra Maritime Blue utfordringer angående kapitaltilgang. Noen av disse er at få egenkapitalinvestorer fokuserer på den maritime sektoren, det er vanskelig for teknologiske maritime bedrifter å innhente økonomisk støtte i testfasen og det finnes få alternativer til gratis kapital. Eksempler på sistnevnte er stipender til forskning og utvikling eller konkurranser som retter seg mot den maritime sektoren, noe som ville gjort det mulig for nye bedrifter å vise konseptet sitt og tiltrekke seg ekstra investeringer.
  Uten tilgang til kapital kan bransjen verken vokse eller skape ny innovasjon, noe som er to viktige faktorer for at den maritime sektoren skal kunne overvinne utfordringer som klimaendringer og en aldrende arbeidsstokk.
  Søk, sånn at du kan utgjøre en forskjell