Slik bygger Airbnb, Verizon og WeWork fellesskap og opplevelsen for de ansattes

Av Veresh Sita

Det har aldri vært viktigere for selskaper å bygge sterke fellesskap.

Arbeidsplassen undergår en stor endring – og det er ikke bare på grunn av millenniumsgenerasjonen.

Ja, det er sant at millenniumsgenerasjonen krever mer fra sine arbeidsgivere. Du har kanskje hørt statistikk som at 70 prosent av millennials ville byttet ulike goder mot en bedre arbeidsplass. Eller at de har behov for å føle seg knyttet til selskapets målsetninger og utføre meningsfullt arbeid. Men det er ikke bare de som føler det slik.

Baby-boomere og generasjon X er nå klar for neste fase av karrierene sine. De har arbeidet i over 20 år og skal ikke pensjonere seg med det første. Akkurat som millennials ønsker de seg også formålsbasert og meningsfullt arbeid.

Men de fleste arbeidsplasser oppfyller ikke disse behovene – og resultatene er foruroligende. 85 prosent av ansatte er ikke engasjert på jobb. 51 prosent ser seg om etter en ny jobb. Disse tallene tyder på en krise dersom vi kalkulerer kostnaden av tapt produktivitet og omsetning.

Derfor er det svært viktig for selskaper å fokusere på å bygge fellesskap.

Sterke personlige forbindelser på jobb kan betyr at man får svært engasjerte ansatte i stedet for uinteresserte ansatte. Selv om vi går mot en mer fleksibel verden, der folk kan jobbe eksternt og ha kontroll over arbeidstid og hvor de jobber, foretrekker de fleste mennesker fortsatt å dra til kontoret for å jobbe der. Vi kan ikke noe for det – ønsket om tilhørighet er et grunnleggende menneskelig instinkt. Folk liker å etablere forbindelser med sine kollegaer ansikt-til-ansikt. De er lykkeligere når de har én eller flere nære kolleger—uansett hvor gamle de er.

De av oss som er i lederstillinger, må tenke på hvordan vi kan bygge opp bedre fellesskap. Selskapene våre avhenger av det. Vi må tilrettelegge for opplevelser og miljøer som fremmer meningsfulle forbindelser mellom folk, der de kan være seg selv helt og holdent.

Nylig hadde jeg anledning til å være vert for panelet "Navigating Uncertainty by Building Community and Curating Experience" (Navigere gjennom usikkerhet ved å bygge fellesskap og tilrettelegge for opplevelser) ved CoreNet Global Summit i Boston. Med Tido Pesenti, direktør for global eiendomsportefølje og finans i Airbnb; Jim Tousignant, direktør for porteføljeforvaltning i Verizon Global Real Estate; og Lakshmi Rengarajan, direktør for arbeidsplassforbindelser i WeWork som paneldeltakere, diskuterte vi hvordan de bevisst og målrettet utformer sine arbeidsplasser for å fremme fellesskap og forbindelser mellom de ansatte. De delte verdifulle og inspirerende strategier.

Airbnb: – med det globale fellesskapet i høysetet

Airbnbs målsetning er å skape en verden hvor hvem som helst kan høre til hvor som helst. Selskapet mener at vi kan fremme mer respekt mellom kulturer ved å fremme interaksjon mellom folk fra ulike land.

Dette formålet styrer deres "utenfra og inn"-tilnærming for å fremme fellesskapsånd blant ansatte. Vakre hjem på Airbnb-plattformen er til inspirasjon for selskapets eget konferanserom og kontordesign. Svart-hvitt-portretter av Airbnb-verter – Airbnb-varemerkets "helter" ifølge Pesenti – henger på kontorene sammen med hver verts personlige historie.

A common area at Airbnb’s San Francisco headquarters

For å videreutvikle brukerfellesskapet tilbyr Airbnb sunne måltider og gruppeundervisning på stedet – selskapet vet at ansatte har knapt med tid og håper at dette vil redusere friksjon og øke trivsel. I tillegg så er Airbnb vert for hyggelige samtaler med tankeledere som Sheryl Sandberg og Al Gore.

Verizon: Bringer sammen gjestfrihet og fellesskap

"Tiden med kostnadskutt som går utover hvordan de ansatte opplever arbeidsplassen, er over", sier Tousignant. Nå er det et ønske om å skape gjestfrihetsbaserte miljøer med alskens fasiliteter – slik at ansatte vet at selskapet bryr seg om deres trivsel.

Hos Verizon realiseres dette på forskjellige måter, avhengig av lokale. I Boston, hvor de bygger et nytt kontor, ser Verizon sine detaljistnaboer som en del av fellesskapet. Ansatte kan ta en tur ut og få seg lunsj på en lokal restaurant eller cafe, handle litt og trene på treningssentre og -studioer i nærheten. I områder der man ikke har mange slike naboer, tilrettelegger Verizon denne opplevelsen fra grunnen av – som ved deres nye kontorkompleks i Irving i Texas, der Verizon håndvalgte restauranter, butikker og et hotell til å bli en del av deres lokale fellesskap.

A rendering of Verizon’s new Boston office

Verizon finner også andre måter å koble ansatte til deres større fellesskap: Irving-lokalet har for eksempel et samarbeidsområde hvor tech startups og 5G-selskaper kan samarbeide med Verizon-ansatte.

WeWork: Fra "møter" til "forbindelser"

WeWork kan være det eneste selskapet med en "direktør for arbeidsplassforbindelser" – men den er nødvendig. Derfor er jeg stolt over å ha Lakshmi Rengarajan – WeWorks direktør for arbeidsplassforbindelser – som min kollega.

I paneldiskusjonen vår forklarte Rengarajan at "WeWork er i ferd med å gjøre forbindelser til en praksis" – og derfor sørger rollen hennes for at WeWorks nye medarbeidere føler at de er en del av fellesskapet fra dag én.

Rengarajan prøver å flytte folk fra "møter" til "forbindelser". Det å "møte" noen innebærer småprat – slikt er rutinemessig og slitsomt. "Forbindelser" er derimot på et dypere nivå – det går ut på å fortelle historier, gjøre tjenester for hverandre, le sammen og jobbe sammen for felles mål samt lære om hverandres bakgrunn.

For at vi skal komme dit, anbefaler Rengarajan å stille spørsmål som ikke er relatert til noe ytterpunkt (altså ikke "best" eller "verst"): Den gylne middelvei er alltid der man høster de beste resultatene. Så i stedet for å spørre "Hva er favorittboken din``?", kan du prøve "Hva er en bok du mener at alle bør lese?" Du blir overrasket over hva du lærer når du gjør denne lille endringen.

Two WeWork employees connecting

Måle fremtidens arbeid

Jeg er fremdeles overbevist om at fremtidens arbeid vil måles basert på hvordan folk føler seg. Trinnene disse og andre selskaper tar, vil langt på vei bidra til å bygge fellesskap og øke de ansattes engasjement.

Hvordan vil du lage et sterkere fellesskap i organisasjonen din?