Kategori: Kerja + Kehidupan

Terkini dalam rekaan tempat kerja, budaya dan gaya hidup.


Terdapat Sains di sebalik mewujudkan ‘getaran’ yang ideal di ruang kerja— dan reka bentuk memainkan peranan yang besar

Dengan WeWork, GE Healthcare Korea telah menghapuskan pembaziran ruang dan mereka bentuk sebuah pejabat baharu yang menggiatkan penglibatan pekerja mereka