Dasar Privasi Makmal WeWork

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Makmal WeWork ialah platform Inovasi global The We Company dan tempat utama untuk syarikat permulaan peringkat awal. Untuk menyediakan ciri-ciri ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Makmal WeWork ini menerangkan bagaimana Makmal WeWork menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan menyediakan maklumat lain khusus kepada Makmal WeWork. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Makmal WeWork.

Ahli Korporat, Rakan Kongsi, dan Penaja.  Sekiranya anda seorang ahli korporat atau pelanggan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan sebaliknya menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

 • Maklumat Peribadi Lain untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan acara dalam talian dan luar talian kepada anda; (ii) menghubungkan anda dengan komuniti, rangkaian media sosial, aplikasi dan laman web; (iii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Ahli Korporat, Rakan Kongsi, dan Penaja.  Sekiranya anda seorang ahli korporat, rakan kongsi, atau pekerja penaja, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk::

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Kalendar e-mel, dengan menggabungkannya dengan kalendar e-mel korporat anda, untuk membolehkan anda menempah bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami juga menganalisis data tentang bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan tambahan bilik mesyuarat, mengatur semula ruang mesyuarat mengikut ruang meja, dan mengenal pasti bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) bagi memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan;

 • Pilihan Pejabat untuk menyesuaikan persekitaran kerja anda (contohnya dengan mengubah ketinggian meja anda, menyejukkan bilik, dan memasang kipas); dan

 • Maklumat Peribadi Lain, seperti acara dan akselerator yang anda hadiri, untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan Perkhidmaan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan acara dalam talian dan luar talian kepada anda; (ii) menghubungkan anda dengan komuniti, rangkaian media sosial, aplikasi dan laman web; (iii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Ingat, Dasar Privasi ini tidak mentadbir hubungan anda dengan mentor. Maklumat Peribadi yang anda pilih untuk berkongsi dengan mentor tidak sulit.

Mentor.  Sekiranya anda seorang mentor, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal, dan hubungkan anda dengan komuniti;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Kalendar e-mel, dengan menggabungkannya dengan kalendar e-mel korporat anda, untuk membolehkan anda menempah bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami juga menganalisis data tentang bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan tambahan bilik mesyuarat, mengatur semula ruang mesyuarat mengikut ruang meja, dan mengenal pasti bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) bagi memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan;

 • Pilihan Pejabat untuk menyesuaikan persekitaran kerja anda (contohnya dengan mengubah ketinggian meja anda, menyejukkan bilik, dan memasang kipas);

 • Maklumat Peribadi Lain untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan Perkhidmaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan acara dalam talian dan luar talian kepada anda; (ii) menghubungkan anda dengan komuniti, rangkaian media sosial, aplikasi dan laman web; (iii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Dasar Privasi ini tidak mentadbir perhubungan ahli Makmal dengan mentor; Maklumat Peribadi yang dikongsi dengan mentor tidak sulit.

Pelawat, Tetamu, dan Pengguna Akhir Lain  Jika anda merupakan seorang pelawat atau tetamu yang melawat kemudahan berkaitan dengan Perkhidmatan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Nama dan alamat e-mel anda sama ada yang disediakan oleh anda atau hos anda, untuk mengenal pasti anda dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional, seperti maklumat yang anda serahkan melalui laman web kami, supaya kami dapat mengenal pasti anda dan menghubungi anda, termasuk untuk menjawab pertanyaan yang kami terima daripada anda;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda dan tujuan lawatan anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Kalendar E-mel, bergantung kepada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses, untuk membolehkan anda menempah bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami juga menganalisis data tentang bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan tambahan bilik mesyuarat, mengatur semula ruang mesyuarat mengikut ruang meja, dan mengenal pasti bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) bagi memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan;

 • Pilihan Pejabat, bergantung pada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses, untuk menyesuaikan persekitaran kerja anda kepada anda (contohnya., dengan menyesuaikan ketinggian meja anda, menyejukkan bilik, dan memasang kipas); dan

 • Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan acara dalam talian dan luar talian kepada anda; (ii) menghubungkan anda dengan komuniti, rangkaian media sosial, aplikasi dan laman web; (iii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda serahkan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan. Maklumat Peribadi ini mungkin berbeza bergantung pada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses.

Semua. Sama ada anda seorang ahli korporat, rakan kongsi, atau penaja, pekerja ahli korporat, rakan kongsi atau penaja, mentor, pelawat, tetamu, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, memperibadikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.