WeWork och Powered by We sekretesspolicy

Denna policy gäller även för Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork och Made by We Market.

Ikraftträdandedatum: 12 juli, 2019

WeWork och Powered by We tillhandahåller arbetsutrymmen som är omtänkta för att ansluta människor, främja gemenskap, produktivitet, innovation och samarbete. För att kunna erbjuda dessa funktioner samlar vi in och använder personuppgifter. WeWork och Powered by We sekretesspolicy beskriver hur WeWork och Powered by We använder vissa personuppgiftskategorier och tillhandahåller annan information som är specifik för WeWork och Powered by We. Det gäller även följande relaterade produkter: Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork, och Made by We Market. Mer information hittas i We Company:s globala sekretesspolicy, inklusive definitioner av termer med inledande versal som inte definieras här.

Mer information om hur Made by We använder personuppgifter hittas här.

Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att tillhandahålla dig mer information om på vilka sätt vi använder dina uppgifter som är specifika för WeWork och Powered by We.

Företagsmedlemmar och kunder.  Om du är en företagsmedlem eller kund använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter , så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Betalningsuppgifter, om lämpligt, och andra transaktionsuppgifter om ditt inköp av varor på Made by We Market, för att behandla en ekonomisk transaktion som du har begärt, inklusive ditt inköp av varor eller tjänster (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig);

 • Enhets- och användaruppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp, eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Klicka här för mer information om alternativ för att välja bort användning av mobil platsanalys för att samla in din mobilenhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth-adress;

 • Andra personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat till för att (i) du ska kunna boka arbetsutrymme; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; och (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Anställda hos företagsmedlemmar och kunder.  Om du är anställd hos en företagsmedlem eller kund använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter , så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation samt tillhandahålla dig en digital eller fysisk badge;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Betalningsuppgifter, om lämpligt, och andra transaktionsuppgifter om ditt inköp av varor på Made by We Market, för att behandla en ekonomisk transaktion som du har begärt, inklusive ditt inköp av varor eller tjänster (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig);

 • Enhets- och användaruppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Klicka här för mer information om alternativ för att välja bort användning av mobil platsanalys för att samla in din mobilenhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth-adress;

 • E-postkalenderuppgifter, genom att integrera med ditt företags e-postkalender, så att du kan boka konferensrum och tillhandahålla meddelanden genom Teem eller Welkio. Vi analyserar även data som gäller konferensrum du bokar för att hjälpa oss förbättra våra produkter och tjänster (t.ex. genom att erbjuda ytterligare konferensrum, omfördelning av konferensutrymme till skrivbordsutrymme och identifiera vilka konferensrum som föredras) och se till att vi kan erbjuda de effektivaste tjänsterna;

 • Kontorsinställningar för att anpassa din arbetsmiljö och andra preferenser till dig (t.ex. genom att justera din skrivbordshöjd, kyla ner rummet och starta fläkten); och

 • Andra personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat till att (i) du ska kunna boka arbetsutrymme; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

WeWork Go-kunder, besökare, gäster och andra slutanvändare.  Om du är en WeWork Go-kund eller annan besökare eller gäst som besöker en WeWork-anläggning eller en anläggning som är integrerad med Tjänsterna använder vi följande personuppgifter:

 • Ditt namn och e-postadress, oavsett om det tillhandahålls av dig eller din värd, för att identifiera dig och tillhandahålla dig en digital eller fysisk badge;

 • Kontakt- och yrkesuppgifter, t.ex. information som du skickar via vår webbplats, så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor som vi får från dig;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och syftet med ditt besök och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Betalningsuppgifter, om lämpligt, och andra transaktionsuppgifter om ditt köp av varor på Made by We Market, för att behandla en ekonomisk transaktion som du har begärt, inklusive ditt inköp av varor eller tjänster (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig);

 • Enhets- och användaruppgifter att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Klicka här för mer information om alternativ för att välja bort användning av mobil platsanalys för att samla in din mobilenhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth-adress;

 • E-postkalenderuppgifter, beroende på hur länge du besöker eller tjänster som du åtkomst så att du kan boka konferensrum och ta emot mötesmeddelanden. Vi analyserar även data som gäller konferensrum du bokar för att förbättra våra produkter och tjänster (t.ex. genom att erbjuda ytterligare konferensrum, omfördelning av konferensutrymme till skrivbordsutrymme och identifiera vilka konferensrum som föredras) och se till att vi kan erbjuda de effektivaste tjänsterna;

 • Kontorsinställningar, beroende på hur länge du besöker eller tjänster som du åtkomst, för att anpassa din arbetsmiljö till dig (t.ex. genom att justera din skrivbordshöjd, kyla ner rummet och starta fläkten); och

 • Andra personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att (i) du ska kunna besöka en medlem; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna. Personuppgifterna kan variera beroende på längden av ditt besök eller tjänster som du har åtkomst till.

Alla. Oavsett om du är medlem, klient eller anställd hos en medlem eller kund, WeWork Go-kund, besökare, gäst eller annan slutanvändare använder vi även dina Enhets- och användaruppgifter samt andra personuppgifter för att sammanställa aggregerad användarstatistik, analysera, tillhandahålla, anpassa och förbättra våra produkter och tjänster, anpassa och tillhandahålla dig erbjudanden och reklam, både på och utanför Tjänsterna, förbättra ditt samarbete med oss och på andra sätt som beskrivs i vår globala sekretesspolicy.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i enlighet med våra berättigade intressen, och om tillämpligt, med ditt samtycke hänvisar vi till vår globala sekretesspolicy.

Våra kunder kan samla in och behandla personuppgifter genom att integrera med Tjänsterna eller genom att integrera tredjepartsverktyg med Tjänsterna. Våra kunder är föremål för deras separata och fristående sekretesspolicyer. Vi kan inte styra eller hållas ansvariga för deras sekretesspraxis.