Kolme vinkkiä innovaatioita edistävän toimiston luomiseen

Paremmin, nopeammin ja vahvemmin: näistä syistä menestyvät yritykset välttävät leipäännyttävät toimistotilat keskittyäkseen innovaatioihin

Työtilojen avulla voit tehokkaasti edistää sitoutumista ja innovointia sekä parantaa tuottavuutta. Mutta miltä optimaalisesti suunnitellut työtilat oikeastaan näyttävät? Science of Space -artikkelisarjassa tarkastelemme tieteen näkökulmasta, miten mikä tahansa työympäristö voidaan muuttaa tietoisilla suunnitteluratkaisuilla kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi.

Yrityksiin kohdistuu valtavia paineita innovoida ennen kilpailijoita. Kyky pysyä askeleen (tai useammankin) kilpailijoita edellä mahdollistaa suurimmat hyödyt.

Polku innovaatioihin vaikuttaa suoraviivaiselta: ensin täytyy palkata parhaat lahjakkuudet, jotka kehittävät uusia ratkaisuja, panna ne käytäntöön, oppia ja iteroida. Mutta nykyään pelkästään tämä ei enää riitä.

Jos palkkaat parhaita lahjakkuuksia ja pyydät sitten heitä tekemään laadukasta työtä huonossa työympäristössä, tulet varmasi epäonnistumaan. Oletko koskaan joutunut työskentelemään ympäristössä, joka muistuttaa enemmän Konttorirotat-elokuvaa kuin laadukasta innovaatiokeskusta (tai kärsitkö kenties tällaisista tiloista tälläkin hetkellä)?

Maailman innovatiivisimmat yritykset optimoivat liiketoimintansa kaikki osa-alueet, myös fyysiset työtilansa.

Kyky ajatella luovasti, kuvitella mahdollisuuksia ja yhdistää pisteitä, jotka vievät yrityksen tulevaisuuteen, voi tuntua mahdottomalta, jos vietät koko päivän ikkunattomassa toimistossa ilman luonnonvaloa. Tai jos olet sidottu työpöytääsi. Masentava fyysinen työtila voi estää parhaitakin työntekijöitä kehittämästä hyviä ideoita.

Miten työantajien pitäisi siis mahdollistaa innovaatiot omissa työtiloissaan? WeWorkin työpaikkastrategian laatimisessa on panostettu paljon siihen, miten työntekijät kokevat työpaikan, jotta he voisivat tehdä parasta työtään. Voit uudistaa työtilaasi kolmella eri tavalla edistääksesi innovaatioita omien tiimiesi parissa.

1. Tee työtilastasi ketterä

Kun tiimien halutaan innovoivan, odotuksena on se, että työntekijät ideoivat, tekevät prototyyppejä ja testaavat asioita nopeasti. Miksi siis myös heidän työtilansa ei olisi ketterä? Eikö työntekijöiden pitäisi siis kyetä irtautumaan ketterästi perinteisen toimiston fyysistä rajoituksista?

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Aina työpöydistä tuoleihin sekä sohvista pöytiin, työntekijöiden pitäisi kyetä muovaamaan työtiloja omien tarpeidensa mukaisesti, ei vain joutua tyytymään työnantajan alkuperäiseen visioon. WeWork on esimerkiksi varmistanut, että huonekaluja voi siirrellä, lisäämällä niihin kahvoja ja muita visuaalisia vinkkejä tästä. Työntekijät voivat muokata tiloja tarpeidensa mukaisesti, onpa kyseessä sitten suuren ryhmän aivoriihi tai miellyttävä paikka työskennellä yksin. Periaatteessa ajattelemme työtilasta kuin ohjelmistoista, niitä on kyettävä päivittämään tarpeiden mukaan, emme kuin laitteista, jotka ovat staattisia ja muuttumattomia. Työntekijöitä pitäisi kannustaa luomaan ympäristö, jossa he viihtyvät ja inspiroituvat – aivan kuin kotona.

Näin hyvän esimerkin tästä käydessäsi äsken Kalifornian Palo Altossa perustetussa kansainvälisessä suunnittelu- ja konsultointiyrityksessä IDEO:ssa. Heidän filosofiansa mukaan ketterän työtilan ansiosta työntekijät voivat tehdä varsinaista töistään kokeellisempia ja luovempia. Kun IDEO:n työntekijät kuvittelevat esimerkiksi sitä, miltä seinä näyttäisi tietyssä tilassa, he pystyttävät pahviseiniä ja testaavat erilaisia ratkaisuja nähdäkseen, miten ne vaikuttavat tilan toimivuuteen.

Mitä hyötyä näistä ketteristä työtiloista on? Niiden avulla luotiin työympäristö, jossa ihmiset suhtautuvat innokkaasti ideoiden jakamiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi ketterissä työtiloissa työntekijät kokevat olevansa vapaita ilmaisemaan ideoitaan ja mielipiteitään ilman pelkoa seuraamuksista – eli työntekijät kokevat voivansa ilmaista itseään turvallisesti

Kuinka tärkeää psykologinen turvallisuus on? Tutkiessaan tehokkaita tiimejä Googlen henkilöstöosasto huomasi, että psykologinen turvallisuus on yksi viidestä tärkeimmästä ainesosasta. Kun työntekijöiden ei tarvitse pelätä uusien asioiden kokeilemisen seurauksia, he uskaltavat ottaa riskejä, puhua suoraan ja ideoida luovia ratkaisuja. Heille epäonnistuminen on oppimiskokemus, ja ongelmien kohtaaminen johtaa positiivisiin tuloksiin. Kaikkea tätä voidaan edistää ja tukea oikeanlaisella työtilalla. 

Kahvinjuonti on suosittua WeWork-toimipisteessä Kolumbian Bogotássa.

2. Luo omanlaisesi kulttuuri ja rituaalit

Kaikilla yrityksillä on rituaaleja, aina arkipäiväisistä kahvi- ja teehetkistä merkittäviin harvemmin järjestettäviin tapahtumiin, esimerkiksi vuosikokouksiin ja kesäjuhliin. Ne ovat yksinkertaisia asioita, jotka sitovat meitä itseemme, paikkaamme ja hetkeen. Tiesitkö, että työpaikan rituaaleilla voi olla vaikutusta myös työntekijöihin innovaatioiden kannalta?

Työntekijät, joita kannustetaan ryhtymään tiettyihin toimiin työympäristöissään ja joilla on mahdollisuuksia tähän, tuntevat usein paremmin itsensä osaksi tiimiä. Rituaalit luovat siis yhteistä identiteettiä ihmisten välillä.Menestyvät urheiluvalmentajat käyttävät usein rituaaleja joukkuehengen luomisessa.

On tärkeää tunnistaa ero vakiorituaalin ja innovaatioiden edistämiseen tarkoitetun rituaalin välillä. Me WeWorkilla emme esimerkiksi ainoastaan tarjoa tuoretta kahvia joka päivä, vaan teemme sen keittiössä, joka on suunniteltu toimiston sydämeksi: paikaksi, johon ihmiset haluavat luonnostaan kokoontua keskustelemaan ja jakamaan ideoita. Meillä ei ole vain vastaanottoaluetta, vaan meillä on yhteisötiimi, jonka tehtävänä on huolehtia työntekijöistä. Maanantaisin järjestettävät tiimi-illalliset eivät ole vain ruokailuhetkiä, vaan niiden tarkoituksena on kokoontua yhteen viikonlopun jälkeen keskustelemaan alkavasta viikosta. Kaikki nämä rituaalit saavat työntekijät tuntemaan olonsa osaksi yhteisöä, mikä puolestaan luo psykologista turvallisuudentunnetta, jota innovointiin vaaditaan.

Työtilasuunnittelu voi siis auttaa luomaan näitä rituaaleja, mutta yhteystaso on se, joka todella vahvistaa päivittäistä toimintaa myönteisillä muistoilla. Päivä toisensa jälkeen nämä rituaalit herättävät tunteita ja lievittävät ahdistusta, parantavat yhteenkuuluvuutta ja luovat oikeanlaisen ympäristön innovaatioille. 

3. Lisää leikkisyyttä

Leikkisyyden sisällyttäminen kaikkeen toimintaan on tärkeää, jotta voimme kehittää joustavuutta, jota aivomme tarvitsevat innovaatioiden ja luovuuden hyödyntämiseksi (jotka vähenevät merkittävästi ikääntyessämme). Lääkäri Stuart Brownin ja Christopher Vaughanin, jotka ovat kirjoittaneet teoksen Play: How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul, mukaan leikki itsessään on asioiden tekemistä ihan vain huvin vuoksi. 

Leikki on

  • näennäisesti tarkoituksetonta
  • vapaaehtoista
  • luontaisesti houkuttelevaa
  • vapaata ajasta
  • hämärtynyttä itsetietoisuutta
  • improvisaatiolle potentiaalista
  • halun jatketta.

Aivoissa leikki stimuloi suoraan neurotrofisia tekijöitä (hermojen kasvu), mantelitumaketta (tunteiden käsittely) ja dorsolateraalista otsalohkoa (päätöksenteko). Tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi rotat kehittävät aivojaan monenlaisilla ärsykkeillä leikkiessään leluilla ja sosialisoidessaan muiden rottien kanssa.

Innovaatioindikaattoreita löytyy erityisestä tunneladatuista aikaisista leikkimuistoista, joista tulee vahvempia, kun lasten aivot kehittyvät. Innovaatioiden suhteen leikkien ei kuitenkaan pitäisi jäädä vain lapsuuteen. Jos sisällytät mahdollisuuksia leikkisyyteen työtiloihisi, annat työntekijöillesi mahdollisuuden harjoittaa luovan ajattelun lihaksiaan matkalla kohti seuraavaa innovatiivista ideaa. 

Voit esimerkiksi pyytää työntekijöitä pitämään aivoriihen ilman aikarajaa (eli varmistaa, että kukaan ei tunne syyllisyyttä siitä, että omat projektit täytyy asettaa sivuun). Voit varata tälle vaikka koko iltapäivän, jotta leikkisyydelle jää aikaa ilman aikataulupaineita. Kun kannustat tällaiseen ajankäyttöön, asetat työntekijöille odotuksia siitä, että heidän työhönsä kuuluu olla luova ja edistää innovaatioita ja että sinun työsi työnantajana on luoda ympäristö, jossa innovaatioita tapahtuu.

Innovaatioedellytysten luominen

Maailman innovatiivisimmat yritykset optimoivat liiketoimintansa kaikki osa-alueet, myös fyysiset työtilansa. Ei enää riitä, että palkkaamme parhaat lahjakkuudet. Voidakseen innovoida kilpailukykyisesti nämä lahjakkuudet edellyttävät tiloja, joissa he voivat työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä tavalla luot edellytyksiä innovatiivisille ideoille, jotka vievät liiketoimintaasi eteenpäin.

WeWork tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille tilaratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat ratkaista suurimmat liiketoimintahaasteensa.

Kaipaatko työtiloja? Ota meihin yhteyttä.