GE Healthcare Korea optimoi kustannuksia ja elävöittää yrityskulttuuriaan

WeWorkin avulla GE Healthcare Korea pystyi tehostamaan tilankäyttöä. Yhteisen suunnittelutyön tuloksena oli uusi ja työntekijöitä inspiroiva toimisto.

Around the world, companies of all sizes find space to succeed at WeWork. Our Member Spotlight series shares their unique stories.

Haaste: tehottomasti käytetyt toimistotilat ja muutoksen pelko

GE Healthcare on yli 19 miljardin dollarin liikevaihtoa pyörittävä konserni, joka on erikoistunut lääketieteelliseen kuvantamiseen, biovalmistukseen sekä solu- ja geeniterapiateknologioihin. Yhtiöllä on yli 50 000 työntekijää eri puolilla maailmaa, mutta yrityksen pitkäaikaiset vuokrasopimukset sekä strategiamuutokset johtivat toimitiloihin liittyviin pulmiin. GE Healthcare Korealla oli Soulissa runsaasti alikäytettyjä toimistotiloja, mikä aiheutti turhia kustannuksia ja toiminnan tehottomuutta.

Työtiimi huomasi tilaisuuden optimoida portfolionsa tehokkuutta, niinpä se etsi kumppanikseen strategisen kumppanin, jonka avulla yhtiö pystyi säästämään rahaa ja innostamaan työntekijöitään. GE Healthcare Korean puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Francis Van Parys totesi seuraavaa: ”Kun pohdin työtiloja, työntekijöitämme ja heidän toimintaansa, minulle keskeisin avainsana on ’voimaannuttaminen’.” Van Parys halusi luoda työntekijöilleen joustavan ja yhteistyöhenkisen työkulttuurin.

Ratkaisu: kokenut strateginen yhteistyökumppani

GE Healthcare Korea antoi WeWorkille tehtäväksi suunnitella, rakentaa ja ylläpitää yhteistyöskentelytilat, jotka olisivat sekä kustannustehokkaita – jopa Soulin parhailla sijanneilla – että työkulttuuria uudistavia. GE Healthcare Korean henkilöstöjohtaja Mira Leellä oli visio työkulttuuria uudistavista ja tasavertaisuutta edistävistä työtiloista, joissa työntekijät saavat itse päättää, missä ja miten he työskentelevät. Tiimi halusi minimoida kiinteiden työpisteiden määrän ja lisätä joustavia työtiloja, joissa työntekijät voivat tehdä yhteistyötä, verkostoitua ja järjestää tapahtumia.

GE Healthcare päätti myös lisätä joustavuutta ja valinnanvapautta entisestään hankkimalla WeWorkin Global Access ‑jäsenyyden, jonka avulla työtiimit voivat työskennellä myös yhtiön muista Soulin-toimistoista käsin. Global Access ‑jäsenyyden ansiosta GE:n työntekijät voivat työskennellä asiakkaidensa lähellä ja toimia tehokkaammin myös työmatkoilla ollessaan.

Lopputulos: kustannustehokkaita, joustavia, vaivattomia ja yhteistyötä tukevia toimitiloja.

WeWork toteutti uudet toimitilat vain kahdeksassa kuukaudessa, minkä ansiosta GE Healthcare Korea säästi sekä aikaa että rahaa. "Toteutimme GE:lle kustannustehokkaan projektin ja tehostimme yhteistyötämme uudistamalla myös työkulttuuria" Van Parys kertoi. WeWork auttoi myös yksinkertaistamaan prosessia. ”Aiemmin hallinnoimme niin vuokranantajia kuin infrastruktuuria ja siihen liittyviä palvelujakin. Nykyään teemme yhteistyötä yhden kumppanin kanssa, ja voimme tarvittaessa laajentaa toimintaamme kumppanimme avulla.”

Uudet toimitilat ovat avoimia ja yhteistyötä tukevia ja ne tarjoavat monimuotoisen ja luovuutta lisäävän toimintaympäristön niin GE Healthcare Korean työntekijöille kuin heidän vierailleenkin. ”Työmme luonteen vuoksi luonamme käy paljon vierailijoita, ja he kaikki ovat ihastelleet tilojamme. Kokoustemme tunnelma onkin parantunut huomattavasti”, toteaa Soulissa työskentelevä GE Healthcare Korean työntekijä Young Woo Cho.

Keskeiset kohokohdat

  • Yli 1 400 neliömetrin suuruiset toimitilat, jotka on toteutettu GE Healthcare Korean toivomusten mukaisesti
  • Yksilölliset toimitilat motivoivat työntekijöitä
  • Nopea toteutus – projekti valmistui vain kahdeksassa kuukaudessa
  • Global Access ‑jäsenyyden avulla GE Healthcare Korean työntekijät voivat käyttää kaikkia Soulissa tarjolla olevia WeWork-tiloja.

WeWork offers companies of all sizes space solutions that help solve their biggest business challenges.

Kaipaatko työtiloja? Ota meihin yhteyttä.