Retningslinjer for personvern for WeWork Labs

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

WeWork Labs er We Companys globale innovasjonsplattform og hjem for bedrifter i tidlig oppstartsfase. For å kunne tilby disse funksjonene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for WeWork Labs beskriver hvordan WeWork Labs bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for WeWork Labs. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for WeWork Labs.

Bedriftsmedlemmer, partnere, og sponsorer.  Hvis du er et bedriftsmedlem, partner eller sponsor, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

 • Andre personopplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og for å tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Bedriftsmedlemmers, partneres, og sponsorers ansatte.  Hvis du er et bedriftsmedlems, en partners eller sponsors ansatt, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften, gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt og koble deg til fellesskapet;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon som du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg;

 • E-post kalenderopplysninger, ved å integrere med din bedrifts e-postkalender, for å gjøre det mulig for deg å bestille konferanserom og motta møtevarsler. Vi analyserer også dataene om konferanserommene som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra konferanserom, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig;

 • Kontorpreferanser for å skreddersy arbeidsmiljøet ditt for deg (f.eks., ved å justere høyden på skrivebordet ditt, avkjøling av rommet, og start av viften); og

 • Andre personopplysninger, slik som arrangementene og akseleratorer du har deltatt på, for å skreddersy vår markedsføring til deg og for å tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Husk, disse retningslinjene for personvern styrer ikke ditt forhold med mentorer. Personopplysninger du velger å dele med mentorer er ikke konfidensielle.

Mentorer.  Hvis du er en mentor, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften, gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt og koble deg til fellesskapet;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon som du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg;

 • E-post kalenderopplysninger, ved å integrere med din bedrifts e-postkalender, for å gjøre det mulig for deg å bestille konferanserom og motta møtevarsler. Vi analyserer også dataene om konferanserommene som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra konferanserom, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig;

 • Kontorpreferanser for å skreddersy arbeidsmiljøet ditt for deg (f.eks., ved å justere høyden på skrivebordet ditt, avkjøling av rommet, og start av viften);

 • Andre personopplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Disse retningslinjene for personvern styrer ikke Labs-medlemmers forhold til mentorer; personopplysninger som deles med mentorer er ikke konfidensielle.

Besøkende, gjester, og andre sluttbrukere.  Hvis du er en besøkende eller gjest som besøker et anlegg i forbindelse med tjenestene, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Ditt navn og din e-postadresse, uansett om de er gitt av deg eller din vert, for å identifisere deg og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger, for eksempel opplysninger du sender inn gjennom nettstedet vårt, slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på forespørsler som vi mottar fra deg;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og formålet for besøket ditt, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon som du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg;

 • E-post kalenderopplysninger, avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til, for å gjøre det mulig for deg å bestille konferanserom og motta møtevarsler. Vi analyserer også dataene om konferanserommene som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra konferanserom, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig;

 • Kontorpreferanser, avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til, for å skreddersy ditt arbeidsmiljø for deg (f.eks., ved å justere høyden på skrivebordet ditt, avkjøling av rommet, og start av viften); og

 • Andre personopplysninger for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene. Disse personopplysningene kan variere avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til.

Alle. Enten du er et bedriftsmedlem, en partner, eller sponsor, en ansatt av et bedriftsmedlem, en partner eller sponsor, mentor, besøkende, gjest eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjementet med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.