นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeWork และ Powered by We

นโยบายนี้ใช้กับ Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork และ Made by We Market

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

WeWork และ Powered by We จัดเตรียมพื้นที่ทำงานใหม่เพื่อเชื่อมโยงผู้คน ส่งเสริมชุมชน และส่งเสริมความสามารถในการทำงาน นวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการคุณลักษณะนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeWork และ Powered by We นี้อธิบายถึงวิธีที่ WeWork และ Powered by We ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ WeWork และ Powered by We นอกจากนี้ยังใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork และ Made by We Market โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Made by We ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดูได้ ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะกับ Welkio และ Powered by We

สมาชิกองค์กรและลูกค้า  หากคุณเป็นสมาชิกองค์กรหรือลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมและรายละเอียดธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของคุณที่ Made by We Market เพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เพื่อให้บริการ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ ปรับแต่งได้ดีขึ้นและให้บริการ และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งาน Mobile Location Analytics เพื่อบันทึกที่อยู่ WiFi MAC หรือที่อยู่ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถจองพื้นที่ทำงานร่วม (2) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

พนักงานของสมาชิกองค์กรและของลูกค้า  หากคุณเป็นพนักงานของสมาชิกองค์กรหรือของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมและรายละเอียดธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของคุณที่ Made by We Market เพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เพื่อให้บริการ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ ปรับแต่งได้ดีขึ้นและให้บริการ และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งาน Mobile Location Analytics เพื่อบันทึกที่อยู่ WiFi MAC หรือที่อยู่ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 • ข้อมูลปฏิทินอีเมล โดยทำงานร่วมกับปฏิทินอีเมลของบริษัทคุณ เพื่อให้คุณสามารถจองที่นั่งและห้องประชุมและรับการแจ้งเตือนการประชุมผ่านทาง Teem หรือ Welkio ได้ เรายังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (อาทิ การเสนอห้องประชุมเพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และเพื่อรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

 • ความชอบพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความชอบอื่น ๆ ให้กับคุณ (อาทิ การปรับความสูงของโต๊ะ การปรับความเย็นของห้อง และการเริ่มเปิดพัดลม) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถจองพื้นที่ทำงานร่วม (2) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม แขก และผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ของ WeWork Go  หากคุณเป็นลูกค้า WeWork Go หรือผู้เข้าชมหรือแขกที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของ WeWork หรือสถานที่ที่รวมเข้ากับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ไม่ว่าจะโดยคุณหรือโฮสต์ของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เช่น ข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เราได้รับจากคุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณและวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมและรายละเอียดธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของคุณที่ Made by We Market เพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เพื่อให้บริการ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ ปรับแต่งได้ดีขึ้นและให้บริการ และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งาน Mobile Location Analytics เพื่อบันทึกที่อยู่ WiFi MAC หรือที่อยู่ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 • ข้อมูลปฏิทินอีเมล ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าชมหรือบริการที่คุณเข้าถึง เพื่อให้คุณสามารถจองที่นั่งและห้องประชุมและรับการแจ้งเตือนการประชุมได้ เรายังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (อาทิ การเสนอห้องประชุมเพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และเพื่อรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

 • ความชอบพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าเยี่ยมหรือบริการที่คุณเข้าถึง เพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคุณ (อาทิ การปรับความสูงของโต๊ะ การปรับความเย็นของห้อง และการเริ่มเปิดพัดลม) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถเข้าเยี่ยมสมาชิก (2) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเยี่ยมชมของคุณหรือบริการที่คุณเข้าถึง

บุคคลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิก ลูกค้า พนักงานของสมาชิกหรือของลูกค้า ลูกค้าของ WeWork Go ผู้เยี่ยมชม แขก หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล

ลูกค้าของเราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำงานร่วมกับบริการ หรือรวมเครื่องมือของบุคคลภายนอกกับบริการ ลูกค้าของเราอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระ เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวได้