WeWork Labs’ databeskyttelsespolitik

Ikrafttrædelsesdato: 12. juli 2019

WeWork Labs er The We Companys innovationsplatform og hjemsted for nystartede virksomheder. For at levere disse funktioner, indsamler og bruger vi personoplysninger. WeWork Labs’ databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan WeWork Labs bruger visse kategorier af personoplysninger, og tilvejebringer andre specifikke oplysninger vedrørende WeWork Labs. Du bedes se The We Companys globale databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger, herunder definitioner af betegnelser, der ikke defineres heri.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

Dette afsnit supplerer vores globale databeskyttelsespolitik for at tilvejebringe flere oplysninger om nogle af de måder, hvorpå vi bruger dine oplysninger, der er specifikke for WeWork Labs.

Erhvervsmedlemmer, partnere og sponsorer.  Hvis du er et erhvervsmedlem, en partner eller sponsor, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet om, herunder dit køb af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig), og

 • Andre personoplysninger for at tilpasse vores markedsføring til dig og levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) tilvejebringe online- og offline-begivenheder for dig, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Erhvervsmedlemmers, partneres og sponsoreres medarbejdere.  Hvis du er et erhvervsmedlems, en partners eller sponsors medarbejder, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser, forsyne dig med en digital eller fysisk adgangsbadge, og forbinde dig med fællesskabet,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet om, herunder dit køb af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig), og

 • E-mailkalenderoplysninger, ved at integrere med din virksomheds-e-mailkalender, så du kan reservere konferencelokaler og modtage mødemeddelelser Vi analyserer også oplysninger vedrørende konferencelokaler, som du reserverer, for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester (f.eks., ved at tilbyde ekstra konferencelokaler, omfordele konferencelokaler til skriveborde, og identificere, hvilke konferencelokaler, der foretrækkes) og sikre, at vi kan levere de mest effektive tjenester muligt, og

 • Kontorpræferencer, for at tilpasse dit arbejdsmiljø til dig (f.eks., ved at justere din bordhøjde, nedkøle rummet og aktivere blæseren), og

 • Andre personoplysninger, såsom de begivenheder og acceleratorer, som du har deltaget i, for at tilpasse vores markedsføring til dig og levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) tilvejebringe online- og offline-begivenheder for dig, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Husk på, at denne databeskyttelsespolitik ikke regulerer dit forhold til mentorer. Personoplysninger, som du vælger at dele med mentorer, er ikke fortrolige.

Mentorer.  Hvis du er en mentor, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser, forsyne dig med en digital eller fysisk adgangsbadge, og forbinde dig med fællesskabet,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet om, herunder dit køb af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig), og

 • E-mailkalenderoplysninger, ved at integrere med din virksomheds-e-mailkalender, så du kan reservere konferencelokaler og modtage mødemeddelelser Vi analyserer også oplysninger vedrørende konferencelokaler, som du reserverer, for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester (f.eks., ved at tilbyde ekstra konferencelokaler, omfordele konferencelokaler til skriveborde, og identificere, hvilke konferencelokaler, der foretrækkes) og sikre, at vi kan levere de mest effektive tjenester muligt, og

 • Kontorpræferencer, for at tilpasse dit arbejdsmiljø til dig (f.eks., ved at justere din bordhøjde, nedkøle rummet og aktivere blæseren), og

 • Andre personoplysninger for at tilpasse vores markedsføring til dig og levere tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til at (i) tilvejebringe online- og offline-begivenheder for dig, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Denne databeskyttelsespolitik regulerer ikke Labs-medlemmers forhold til mentorer. Personoplysninger, der deles med mentorer, er ikke fortrolige.

Besøgende, gæster og andre slutbrugere.  Hvis du er en besøgende eller gæst, som besøger en facilitet i forbindelse med tjenesterne, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Dit navn og din e-mailadresse, uanset om tilvejebragt af dig eller din vært, for at identificere dig og forsyne dig med en digital eller fysisk adgangsbadge.

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, såsom oplysninger, som du indsender via vores websted, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler, som vi modtager fra dig,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet og formålet med dit besøg, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet om, herunder dit køb af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig), og

 • E-mailkalenderoplysninger, afhængigt af varigheden af dit besøg eller de tjenester, som du tilgår, så du kan reservere konferencelokaler og modtage mødemeddelelser Vi analyserer også oplysninger vedrørende konferencelokaler, som du reserverer, for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester (f.eks., ved at tilbyde ekstra konferencelokaler, omfordele konferencelokaler til skriveborde, og identificere, hvilke konferencelokaler, der foretrækkes) og sikre, at vi kan levere de mest effektive tjenester muligt, og

 • Kontorpræferencer, afhængigt af varigheden af dit besøg eller de tjenester, som du tilgår, for at tilpasse dit arbejdsmiljø til dig (f.eks., ved at justere din bordhøjde, nedkøle rummet og aktivere blæseren), og

 • Andre personoplysninger for at levere tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til at (i) tilvejebringe online- og offline-begivenheder for dig, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne. Disse personoplysninger kan variere afhængigt af varigheden af dit besøg eller de tjenester, som du tilgår.

Alle. Uanset om du er et erhvervsmedlem, en partner, eller sponsor, et erhvervsmedlems eller en partners eller sponsors medarbejder, mentor, besøgende, gæst eller anden slutbruger, bruger vi også dine enheds- og brugsoplysninger og andre personoplysninger til at udarbejde aggregerede brugsstatistikker, analysere, levere, bedre tilpasse og forbedre vores produkter og tjenester, tilpasse og levere kampagner og annoncering til dig, både på og uden for tjenesterne, på anden måde forøge din interaktion med os, og som ellers beskrevet i vores globale databeskyttelsespolitik.

For flere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger til at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, til at opfylde vores juridiske forpligtelser, i overensstemmelse med vores legitime interesser, og, hvis relevant, med dit samtykke, bedes du se vores globale databeskyttelsespolitik.