Dasar Privasi WeWork dan Powered by We

Dasar ini juga terpakai untuk Spacemob, Akses Global, WeWork Go, Headquarters by WeWork, dan Made by We Market.

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

WeWork dan Powered by We menyediakan ruang kerja yang dirancangkan untuk menghubungkan orang, memupuk komuniti, dan menggalakkan produktiviti, inovasi, dan kerjasama. Untuk menyediakan ciri-ciri ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi WeWork dan Powered by We menerangkan bagaimana WeWork dan Powered by We menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan memberikan maklumat lain khusus kepada WeWork dan Powered by We. Ia juga terpakai ke atas produk berkaitan berikut: Dasar ini juga terpakai untuk Spacemob, Akses Global, WeWork Go, Headquarters by WeWork, dan Made by We Market. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Maklumat lanjut mengenai cara Made by We menggunakan Maklumat Peribadi boleh didapati di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada WeWork dan Powered by We.

Ahli Korporat dan Pelanggan.  Sekiranya anda seorang ahli korporat atau pelanggan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, dan butiran transaksi lain mengenai pembelian barangan anda di Made by We Market, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran yang Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dengan lebih baik dan menyediakan Perkhidmatan, dan membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pilihan untuk keluar daripada Analisis Lokasi Mudah Alih bagi menangkap alamat WiFi MAC atau alamat Bluetooth peranti mudah alih anda;

 • Maklumat Peribadi lainuntuk menyesuaikan pemasaran kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah ruang kerja; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Ahli Korporat dan Pekerja Pelanggan.  Sekiranya anda seorang ahli korporat atau pekerja pelanggan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, dan butiran transaksi lain mengenai pembelian barangan anda di Made by We Market, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran yang Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dengan lebih baik dan menyediakan Perkhidmatan, dan membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pilihan untuk keluar daripada Analisis Lokasi Mudah Alih bagi menangkap alamat WiFi MAC atau alamat Bluetooth peranti mudah alih anda;

 • Maklumat Kalendar e-mel, dengan menggabungkannya dengan kalendar e-mel korporat anda, untuk membolehkan anda menempah bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat melalui Teem atau Welkio. Kami juga menganalisis data tentang bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan tambahan bilik mesyuarat, mengatur semula ruang mesyuarat mengikut ruang meja, dan mengenal pasti bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) bagi memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan;

 • Pilihan Pejabat untuk menyesuaikan persekitaran kerja dan pilihan lain mengikut cita rasa anda (contohnya dengan mengubah ketinggian meja anda, menyejukkan bilik, dan memasang kipas); dan

 • Maklumat Peribadi lainuntuk menyesuaikan pemasaran kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah ruang kerja; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Pelanggan WeWork Go, Pelawat, Tetamu dan Pengguna Akhir lain.  Jika anda merupakan pelanggan WeWork Go, atau seorang pelawat atau tetamu yang melawat kemudahan WeWork yang telah bergabung dengan Perkhidmatan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Nama dan alamat e-mel anda, sama ada yang disediakan oleh anda atau hos anda, untuk mengenal pasti anda dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional, seperti maklumat yang anda serahkan melalui laman web kami supaya kami dapat mengenal pasti anda dan menghubungi anda, termasuk untuk menjawab pertanyaan yang kami terima daripada anda;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda dan tujuan lawatan anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, dan butiran transaksi lain mengenai pembelian barangan anda di Made by We Market untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran yang Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dengan lebih baik dan menyediakan Perkhidmatan, dan membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pilihan untuk keluar daripada Analisis Lokasi Mudah Alih bagi menangkap alamat WiFi MAC atau alamat Bluetooth peranti mudah alih anda;

 • Maklumat Kalendar E-mel, bergantung kepada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses, untuk membolehkan anda menempah bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami juga menganalisis data tentang bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan tambahan bilik mesyuarat, mengatur semula ruang mesyuarat mengikut ruang meja, dan mengenal pasti bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) bagi memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan;

 • Pilihan Pejabat, bergantung kepada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses, untuk menyesuaikan persekitaran kerja anda kepada anda (contohnya, dengan menyesuaikan ketinggian meja anda, menyejukkan bilik, dan memasang kipas); dan

 • Maklumat Peribadi lain untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda melawat ahli; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan. Maklumat Peribadi ini mungkin berbeza bergantung pada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses.

Semua. Sama ada anda seorang ahli, pelanggan, pekerja ahli atau pelanggan, pelawat, pelanggan WeWork Go, tetamu, pelawat, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, memperibadikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.

Pelanggan kami boleh mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi dengan bergabung dengan Perkhidmatan atau dengan bergabung alat pihak ketiga dengan Perkhidmatan. Pelanggan kami adalah tertakluk kepada dasar privasi berasingan dan bebas mereka. Kami tidak boleh mengawal atau menanggung tanggungjawab bagi amalan privasi mereka.