Přihlaste se do akcelerátoru Maritime Innovation

Zúčastněte se našeho prvotřídního inovačního akceleračního programu Maritime Blue. Jsme odhodláni pomáhat firmám v oboru námořní dopravy inovovat a růst tím, že je propojíme s kapitálem a klíčovými partnery. Přihlaste se do 18. listopadu do programu, který se koná v lokalitě WeWork 1411 4th Ave, Seattle, USA!
Přihlásit se do inovačního akcelerátoru Maritime

Akcelerační program

Inovační akcelerátor Maritime Blue je první akcelerátor ve státě Washington pro sektor námořní dopravy a také jeden z mála takových programů v USA. Společně ho založili program Washington Maritime Blue, přístav v Seattlu a platforma WeWork Labs. Vybrané startupy se přesunou do WeWork Labs v Seattlu a budou využívat podporu této platformy. Tento přímořský region se díky tomu stane předním centrem pro udržitelný obor námořní dopravy a využívání oceánů.

Výběr

10 slibných startupů bude vybráno do první vlny, která bude formálně zahájena v lednu 2020. WeWork Labs přijímá přihlášky od všech startupů a nových firem, které chtějí najít inovativní řešení prospěšná pro ekonomiku oboru námořní dopravy a využívání oceánů. Přihlášky vyhodnotí poradní komise programu Washington Maritime Blue Innovation.

Program

Startupy budou mít příležitost využívat intenzivní program ve WeWork Labs po dobu čtyř měsíců. Přesunou se do prostorů na adrese WeWork 1411 4th Ave a získají přístup ke globální síti mentorů a poradců WeWork Labs i představitelů oboru námořní dopravy a využívání oceánů státu Washington. Pro místní společnosti jde o vynikající příležitost, jak nechat rozrůst a zabezpečit finanční zdroje v sektoru, kde o kapitál bývá nouze.

Ukázkový den

Akcelerátor bude ukončen v dubnu 2020 formálním ukázkovým dnem, kde startupy představí své nápady publiku vybranému z řad investorů, mentorů, firemních partnerů a představitelů státní správy.
 • Další informace o programu

  Význam programu prodiskutují komisař přístavu v Seattlu, ředitel oblastního sektoru námořní dopravy a vedoucí platformy WeWork Labs pro severozápad USA a Kalifornii.
  Podívejte se na video
 • Proč program Maritime Innovation?

  Inovace v sektoru námořní dopravy jsou naprosto zásadní pro jeho růst i v boji za ochranu naší planety, cenných přírodních zdrojů a života v oceánu. Je velmi náročné hledat způsob, jak sladit růst ekonomiky a vracet do oceánu a plavebních cest život. Pokud má ale tento průmysl vzkvétat a zaměstnat další generaci pracovníků, musí to stát Washington zvládnout.
  Další informace o přístavu v Seattlu
 • Proč program Maritime Innovation?

  Sektor námořní dopravy patří v americkém státě Washington mezi nejstarší. Jeho ekonomická hodnota převyšuje 30 miliard dolarů a zaměstnává 146 tisíc lidí. Patří tak mezi ekonomicky nejvýznamnější odvětví a zaměstnavatele v celém státě.
  Chcete, aby vaše práce měla správný dopad? Přihlaste se!
 • Proč program Maritime Innovation?

  Několik dní poté, co guvernér státu Washington Jay Inslee oslavil zahájení prací na prvním hybridním trajektu, vyšla studie autorů z programu Washington Maritime Blue, která označila technologická řešení pro vodní dopravu, přepravu nákladů, vědu a ostatní oceánské systémy jako nejrychleji rostoucí sektor takzvané modré ekonomiky. Tento termín označuje udržitelné využívání zdrojů z oceánů k ekonomickému růstu, zlepšení pracovních podmínek a ke zdravému ekosystému v oceánech.
  Další informace o programu Maritime Blue
 • Proč program Maritime Innovation?

  Navzdory příležitosti k růstu studie Maritime Blue zjistila, že přístup ke kapitálu je v tomto odvětví složitý. Zaměřuje se na něj jen málo investorů s kapitálem, pro technologické společnosti je velmi náročné zajistit financování ve fázi ověření konceptu či testování a existuje jen několik málo možností získat kapitál, který firmy nic nestojí, jako jsou granty na výzkum a vývoj nebo ceny z různých oborových soutěží, díky kterým by startupy mohly ověřit svůj koncept a přilákat další investice.
  Bez přístupu ke kapitálu tento průmysl nemůže růst ani inovovat. Růst a inovace jsou pro něj však naprosto zásadní, aby mohl překonat aktuální překážky v podobě klimatické změny a stárnoucí pracovní síly.
  Chcete, aby vaše práce měla správný dopad? Přihlaste se!