Skutečná věda v pozadí inovativních kanceláří

Autor: Michael Hershfield, ředitel, segment středně velkých společností, WeWork

WeWork – prostor pro schůzky

Design interiéru má často vliv na to, jak se lidé chovají. Inovativní a promyšleně navržený pracovní prostor může zvýšit motivaci zaměstnanců, produktivitu a celkový výkon společnosti.

Navrhování a tvorba takového prostoru mohou být nákladné a časově náročné a přidělení zdrojů na tyto procesy by mohlo znamenat jejich přesměrování od jiných důležitých potřeb vašeho podniku. Na druhou stranu, úplné ignorování designu může mít za následek špatné pracovní podmínky, nízkou angažovanost a výkonnost zaměstnanců a negativní dopady na finanční výsledky vaší společnosti.

Takže co má chytrý šéf udělat? Inovace koneckonců nejsou šťastná náhoda – inovace jsou věda. A s vědou přichází výzkum, pravidla a poznatky, které můžete hmatatelným způsobem využít k získání obchodní výhody.

Podívejme se tedy, jak se věda podílí na vytváření pracovního prostoru podporujícího inovace a jak si můžete osvojit přístup, pro který jsou prioritou lidé, a vytvářet tak prostředí, které vaše zaměstnance inspiruje a dovolí jim dostat ze sebe to nejlepší.

Role vědy při návrhu prostoru

Společné prostory WeWork

Jak tedy věda ovlivňuje inovace pracovního prostoru? Vše začíná studiem lidského mozku.

Existují v podstatě tři neuronové sítě které řídí způsob, jakým myslíme: řídící výkonná síť (určená k rozhodování), salientní síť (funguje jako přepínač určující, jak jsou rozhodnutí přijímána) a klidová síť mozku (síť DMN, která generuje nápady). Tento proces – od sběru (přípravy) informací přes inkubaci (křížovou kontrolu toho, co již znáte, s tím, co neznáte) až po kreativní vhled („aha“ moment) a ověření informací – probíhá po celý den.

Vědci z Oxfordské univerzity nedávno zkoumali proces rozhodování v mozku a zjistili, že schopnost zpomalovat reakce umožňuje lidem vyhnout se neoptimální volbě.

Tento aspekt „zpomalení“ je důležitý pro návrh pracovního prostoru. V podstatě ho lze dosáhnout tím, že vytvoříte řadu prostorů, které podporují relaxační rozptýlení od práce vyžadující vysoké soustředění, čímž zaměstnancům umožníte představit si a objevovat nové nápady. Tato rozptýlení mohou mít řadu podob, od mikropřestávky (pohled z kancelářského okna na příjemné panorama) až po makropřestávku (jdete si například na chvíli popovídat s kolegou, dopřejete si oddych u šálku kávy, nebo jen chcete po ranní analytické schůzce změnit prostředí).

Společné prostory WeWork

Nejlepší způsob, jak podporovat tyto důležité přestávky, je vytvořit flexibilní pracovní prostor. Čím více možností, tím lépe: tiché prostory pro soustředění, dynamické prostory pro setkávání, místa vhodná k výuce, hře a zábavě, místa pro osvěžení mysli.

Inovativní společnosti, jako Pinterest či Facebook, tuto rozmanitost ještě vylepšují tím, že do svých kanceláří přidávají další náladové prvky. Teorie spočívá v tom, že kreativita je posílena začleněním prostor určených k odpočinkovým aktivitám. Například „vynálezci grafenu [1 mm tenký materiál objevený ve Velké Británii, který by mohl způsobit revoluci v oblasti elektroniky, energetického průmyslu, zdravotnictví a stavebnictví) na svůj objev přišli během hry“, řekl minulý rok na Světovém ekonomickém fóru profesor Stephen Heppell, odborník na flexibilní pracovní a výukový prostor.

Když už nyní víte, jaký může mít věda účinek na náš způsob myšlení, seznamte se s dalším faktorem ovlivňujícím návrh pracoviště – a tím je způsob, jakým cítíme.

Vliv okolí na to, jak se cítíme

Nedávná studie zveřejněná v časopisu American Journal of Health Promotion zjistila, že při úsilí o dosažení zdravější americké populace bychom se místo výhradního spoléhání na systémy zdravotní péče měli zaměřit spíše na vytváření zdravějšího prostředí.

Tento trend pomáhá také podnikům. Americký Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) uvádí, že nejúčinnějším způsobem ochrany zaměstnanců je odstranění pracovních rizik plynoucích z designu kanceláří. Vzhledem k tomu, že jen samotný stres na pracovišti stojí americké společnosti v nákladech na zdravotní péči až 190 miliard USD ročně, je v jejich nejlepším zájmu chránit zdraví svých zaměstnanců.

Je to velmi náročné. Ale opravdu máte v souvislosti s vaším fyzickým pracovním prostorem moc zlepšit zdraví svých zaměstnanců? Odpovědí je jednoznačně ano.

Nejlepší kancelářské osvětlení pro produktivitu

Osvětlení má obrovský vliv na to, jak se zaměstnanci cítí, proto je pro zaměstnavatele důležité, aby bylo správné. Zde je několik způsobů, jak týmy designérů ve společnosti WeWork optimalizují pomocí osvětlení naše prostory:

  • Teplé kancelářské osvětlení podporuje u zaměstnanců pocit uvolnění a pohodlí. Teplé osvětlení používáme ve společných prostorách a v kuchyňkách, kde se členové rádi setkávají a konverzují.

  • Neutrální kancelářské osvětlení se používá v prostředích zaměřených na spolupráci a produktivitu. Tento typ osvětlení umísťujeme do některých konferenčních místností a do oblastí s libovolnými pracovními místy.

  • Ve studeném kancelářském osvětlení jsou lidé přirozeně energičtější a více ve střehu. Studené světlo používáme v prostorech určených pro velmi vysokou produktivitu, jako jsou kanceláře a místnosti pro brainstorming.

U lidí pracujících v kanceláři je zvlášť přínosné působení přirozeného světla. Jak ranní, tak večerní světlo může zlepšit náladu, dodat energii a zvýšit bdělost a produktivitu. Výzkumníci ve Spojených státech dokonce zjistili, že až 10 procent absencí zaměstnanců je možné přičíst designu kanceláří, který postrádá dostatek denního světla.

Přirozené světlo a stoly pro práci ve stoje pomáhají zlepšit kvalitu spánku

Napadlo vás někdy, že byste jako zaměstnavatelé mohli pomoci svým zaměstnancům lépe v noci spát tím, že jim poskytnete kanceláře v inovativním designu? Ano, opravdu můžete. Osvětlení má mnoho společného s kvalitou spánku – a společnosti tak mohou pomoci svým zaměstnancům (a v konečném důsledku i svým finančním výsledkům). Americká akademie spánkové medicíny (AASM) zkoumala účinky přirozeného světla na pracovišti a zjistila, že má velký vliv na kvalitu spánku zaměstnanců. Nedávný výzkum ukázal, že dvě po sobě jdoucí noci s šestihodinovým nebo kratším spánkem mohou způsobit pokles výkonu po dobu až šesti dnů! Zlepšení pracovních prostorů je tedy v nejlepším zájmu společnosti.

Vědcům je již také dlouho známo, že fyzická aktivita nám pomáhá dosáhnout kvalitnějšího spánku. Prozíravé firmy proto kancelářským pracovníkům nabízejí více příležitostí ke cvičení.

Jak ve svých studiích prokázal biochemik Jack P. Callaghan, Ph.D., pro zdraví zaměstnanců je nejlepší, když při práci déle stojí než sedí. Každé pracoviště, které zahrnuje možnosti pohybu (stoly pro práci ve stoje, schodiště atd.), může tuto výhodu využít.

Pokojové rostliny čistící vzduch zlepšují zdraví a pocit pohody

Tradiční zastaralý návrh pracovního prostoru nejen neklade důraz na přirozené světlo, ale nevěnuje pozornost ani přírodním prvkům, jako jsou rostliny nebo výhled do přírody. Vezměme si třeba klasickou přelomovou studii průkopníka designu Rogera Ulricha, která ukázala, že pacienti zotavující se po operaci, kteří měli ze svého nemocničního pokoje výhled na les nebo zeleň, potřebovali méně léků proti bolesti (a uzdravili se rychleji) než pacienti, kteří z okna viděli jen cihlovou zeď.

Podnikatelé, pamatujte: Začlenění přírody (více květin nebo jiné zeleně) do vnitřního prostoru nejen zlepšuje zdraví a pocit pohody, ale může také zvýšit produktivitu až o 15 procent. Výzkumy také ukazují, že rostliny snižují hladinu oxidu uhličitého a mohou tak omezit nemocnost zaměstnanců.

Mít k dispozici venkovní prostor může podle zprávy CNBC zlepšit kreativní myšlení. Apple je skvělým příkladem společnosti, která klade důraz na přírodu v pracovním prostoru: nejnovější kancelářský komplex Apple Park má zelené nádvoří s téměř 6 000 stromy. Ale i vy můžete dosáhnout stejného účinku. Pokud má vaše kancelář střešní prostory nebo balkón, pořádejte zde komunitní akce a investujte do zeleně ve vnitřních prostorách v podobě palem, rostlin v květináčích a dalších zeleně. Bude to přínosné pro vaše zaměstnance i celou vaši firmu.

Zvyšte výkonnost zaměstnanců zlepšením kvality vzduchu a teploty vnitřního prostředí

Studie ukázaly, že teplota je zásadní faktor ovlivňující produktivitu a že teploty mimo optimální rozsah mohou způsobit větší chybovost zaměstnanců. Studie provedená na Cornellově univerzitě ukázala, že v důsledku příliš vysoké nebo příliš nízké teploty na pracovišti může dojít ke zvýšení nákladů na pracovní sílu až o 10 procent. Podle studií se nejvyšší úrovně produktivity dosahuje při teplotě 22 C°. Podle výzkumu provedeného Národním centrem pro biotechnologické informace (NCBI) kvalita vzduchu uvnitř budov, včetně teploty, může vést k nárůstu pracovního výkonu a produktivity o 6 až 9 procent.

Na to, jak zaměstnanci vnímají teplotu v kanceláři, může mít velký vliv také vlhkost. Pokud je vzduch příliš vlhký, může to ovlivnit pocení zaměstnanců, což může způsobit únavu z tepla. Při příliš nízké vlhkosti může být lidem chladno nebo je může trápit vysušená pokožka, škrábání v krku nebo podrážděné nosní dutiny. Vlhkost může být řízena pomocí rostlin, což ukazuje vzájemnou propojenost jednotlivých prvků vytvářejících vyvážený pracovní prostor. (Zjistěte, jak inovativní kanceláře řeší optimální regulaci teploty.)

Věda a inovace v práci

Je pravda, že návrh interiéru má výrazný vliv na to, jak se lidé chovají – a díky vědeckým studiím jsme se mohli dozvědět, jak mohou podniky tento fakt využít. Poskytněte svým zaměstnancům inovativní a promyšleně navržený pracovní prostor a uvidíte pozitivní dopad na finanční výsledky vaší společnosti.

WeWork vám pomůže s každým aspektem tohoto procesu, abyste se mohli plně soustředit na obchodní výsledky, které jsou pro vás nejdůležitější. Pro další informace kontaktujte náš tým ještě dnes.