Designing for Diversity: The Power of Space to Foster an Inclusive Culture

By Jen Nguyen, Head of Real Estate, Pinterest

Jen Nguyen, ředitelka správy nemovitostí, Pinterest
Autor fotografie: Kevin Scott (c)

Nemovitost podle mého názoru vyjadřuje kulturu a hodnoty společnosti.

Prostory, které navrhujeme, budujeme a provozujeme, jsou místem, kde naši zaměstnanci nalézají smysl a cíl. Vytváříme tak prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet a růst, a s tím roste i náš byznys. Váš fyzický prostor ostatním říká, jaká vaše společnost je a čeho si cení.

Komunita je srdcem společnosti Pinterest. Naše aplikace na sdílení vizuálního obsahu je místem, kde můžete objevovat a dělat to, co máte rádi, prozkoumávat a nacházet nové nápady pro váš život. Pro naše členy je typická kreativita, zvědavost a sebevyjádření. Pinterest je bezpečný prostor, kde lidé mohou projevit své pravé já bez obav z odsuzování nebo sociálního tlaku.

Pinterest je platforma řízená komunitou. Taková musí být i samotná společnost Pinterest. Jak bychom koneckonců mohli sloužit naší různorodé komunitě z celého světa, kdybychom různorodost nectili sami u sebe? Proto v našich 20 lokalitách na světě s 1 800 zaměstnanci dlouhodobě podporujeme inkluzivní kulturu.

„Estetika společnosti Pinterest je přitažlivá, inspirativní a vyjadřuje vřelé přijetí. Každou kancelář jsme navrhli tak, aby tyto emoce předávala dál. Když vstoupíte do některé z našich lokalit, nabije vás to energií.“

Jen Nguyen, Head of Read Estate at Pinterest

Možná uvažujete, co to vlastně znamená. Každá významnější firma dnes mluví o diverzitě. Není to ale jen o plnění cílů spojených s náborem zaměstnanců. Podporovat diverzitu znamená vytvořit pracoviště, kde se všichni cítí příjemně bez ohledu na rasu, etnický původ, pohlaví nebo sexuální identitu. A pro nás v oboru nemovitostí to znamená navrhovat pracoviště s citem pro vaše zaměstnance.

The Pinterest aesthetic is inviting and inspiring, warm and welcoming. We’ve designed each of our offices to convey those feelings. When you step into any of our locations, you’re energized.

Vytvořili jsme tak prostor pro lidi z různého prostředí a s různým stylem práce. V mnoha kancelářích jsou genderově neutrální, tedy společné toalety a sprchy. Myslíme na to, co naši zaměstnanci potřebují během dne, třeba klidné oblasti pro dobití energie, prostory pro schůzky či telefonní budky k vyřízení soukromých hovorů.

Jak jsme rostli, museli jsme se toho hodně naučit. Když jsme přijali zaměstnance na invalidním vozíku, museli jsme změnit celý prostor. Brali jsme to jako příležitost, i když jsme museli vyčlenit další rozpočet na úpravu právě dokončeného prostoru. Sídlo společnosti Pinterest v San Franciscu je areál zahrnující šest budov. Vydali jsme se zjistit, zda se můžeme v komplexu bez problémů pohybovat na vozíčku. Nemůžeme. Tato zkušenost nám pomohla s přizpůsobením lokality, a to nejen pro tohoto kandidáta, ale i do budoucna pro všechny další.

Také jsme zjistili, že musíme mezi zaměstnanci dělat osvětu. I když jsme nabídli genderově neutrální toalety, někteří zaměstnanci stále cítili, že jejich používáním dostanou kolegy do nepříjemné situace. Když jsme naše výtahy měnili na bezbariérové, museli jsme nastavit systém tak, aby dveře zůstaly otevřené déle. A zaměstnanci si pak stěžovali, že výtahy jsou pomalé. Prostě bylo nutné dělat osvětu.

Tyto a podobné kroky a také otevřený dialog na téma diverzity a inkluze mohou významně přispět k osobní pohodě, zdraví, štěstí a produktivitě zaměstnanců. To vše může přitáhnout různorodé talenty, kteří už u vás budou chtít zůstat.

Jako lídři na trhu nemovitostí máme přímý dopad na diverzitu našeho podnikání. Položte si následující otázku: Máte různá pracoviště, která vyhovují lidským potřebám a stylům práce všech zaměstnanců? Mají zaměstnanci k dispozici prostory pro odpočinek, kde se můžou setkávat a společně najíst? Mají k dispozici toalety, kde se cítí dobře? Můžou využít místnosti určené pro matky? Můžou se všichni zaměstnanci po pracovišti bez problémů pohybovat?

Pokud budete podporovat diverzitu citlivě vůči ostatním, můžete významně zlepšit své obchodní výsledky i životy svých zaměstnanců.

Podívejte se, jak společnost Pinterest při zřizování kanceláří v Seattlu spojila své síly s WeWork.